Aksjetips.no

Sektor

Energi

Sektoren omfatter selskaper engasjert i leting, produksjon, markedsføring, raffinering, og / eller transport av olje-og gassprodukter, kull og andre typer drivstoff og selskaper hvor virksomheten er dominert av én av følgende aktiviteter: Bygging eller leveranse av oljerigger, boreutstyr og andre energirelaterte tjenester og utstyr, inkludert seismisk datainnsamling.
Tråder
68
Innlegg
639
Tråder
68
Innlegg
639

Industri

Sektoren omfatter selskaper hvor virksomheten er dominert av én av følgende aktiviteter: Produksjon og distribusjon av kapitalvarer, inkludert luftfart og forsvar, konstruksjon, prosjektering og byggevarer, elektrisk utstyr og industrimaskineri. Levering av kommersielle tjenester og forsyninger, inkludert grafisk industri, sysselsetting, miljø- og kontortjenester. Levering av transporttjenester, herunder flyselskaper, kurerer, maritim sektor, vei, jernbane og infrastruktur for transport.
Tråder
39
Innlegg
227
Tråder
39
Innlegg
227

Konsumvarer

Sektoren omfatter selskaper som er mindre følsomme for konjunktursvingninger, inkludert produsenter og distributører av mat, drikkevarer og tobakk og produsenter av ikke-varige husholdnings- og personlige produkter. Sektoren omfatter også detaljhandel innen mat og medisiner, samt hypermarkeder og forbrukerrettede storsentre.
Tråder
16
Innlegg
164
Tråder
16
Innlegg
164

Finans

Sektoren inkluderer selskaper som er involvert i aktiviteter som banktjenester, investeringer, kapitalforvaltning, utlån, forsikring og finansiell investering.
Tråder
22
Innlegg
112
Tråder
22
Innlegg
112

IKT

Forum for IT og telekommunikasjon. IT-sektoren inkluderer selskaper som er involvert i programvare og tjenester innen Internett. Sektoren omfatter også selskaper innenfor områdene kommunikasjonsutstyr, maskinvare, halvledere og elektronisk utstyr og tjenester. Sektoren telekommunikasjon inkluderer selskaper som tilbyr kommunikasjonstjenester primært gjennom en fasttelefon, mobil, trådløs, bredbånd og / eller fiberoptisk kabelnett.
Tråder
37
Innlegg
91
Tråder
37
Innlegg
91

Materialer

Sektoren omfatter et bredt spekter av råvarerelatert produksjonsindustri. Inkludert i denne sektoren er selskaper som produserer kjemikalier, byggevarer, glass, papir, skogprodukter og relaterte emballasjeprodukter, i tillegg til metall-, mineral- og gruveselskaper, inkludert stålprodusenter.
Tråder
10
Innlegg
83
Tråder
10
Innlegg
83

Helsevern

Sektoren omfatter hovedsakelig to industrier; Selskaper som produserer medisinsk utstyr eller tilbyr helsetjenester, inkludert distributører av helseprodukter, leverandører av grunnleggende helsetjenester og eiere og operatører av helseinstitusjoner og organisasjoner. De andre selskapene er primært involvert i forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler og bioteknologiprodukter.
Tråder
15
Innlegg
81
Tråder
15
Innlegg
81

Forbruksvarer

Sektoren omfatter næringer som typisk påvirkes av konjunktursvingninger. Produksjonssegmentet omfatter bilindustri, varige husholdningsvarer, tekstiler, klær og fritidsutstyr. Tjenestesegmentet inkluderer hoteller, restauranter og andre fritidstilbud, samt medieproduksjon og -tjenester.
Tråder
11
Innlegg
26
Tråder
11
Innlegg
26

Eiendom

Sektoren omfatter eiendomsselskaper, herunder eiendomsinvesteringsforeninger, entreprenører og eiendomsmeglere.
Tråder
9
Innlegg
14
Tråder
9
Innlegg
14

Forsyning

Sektoren omfatter selskaper innen elektrisk kraft (både kjernefysisk og ikke-kjernefysisk), gasskraft eller vannkraft. Sektoren inneholder også selskaper innen fornybar energi som benytter kilder fra geotermisk, biomasse og solenergi, samt vann og vindkraft.
Tråder
6
Innlegg
29
Tråder
6
Innlegg
29

Egenkapitalbevis

Sektoren omfatter egenkapitalbevis for sparebanker.
Tråder
28
Innlegg
36
Tråder
28
Innlegg
36

Tema

Teknisk analyse

Her presenteres og diskuteres teknisk analyse av børsnoterte aksjer, uavhengig av hvilke sektorer selskapene tilhører.
Tråder
0
Innlegg
0
Tråder
0
Innlegg
0
Ingen

Unoterte aksjer

Her diskuterer vi unoterte aksjer på NOTC A-listen til Verdipapirforetakenes Forbund. Listen finnes her: http://www.vpff.no/NOTC/NOTC-A-listen
Tråder
47
Innlegg
60
Tråder
47
Innlegg
60

Utenlandske aksjer

Her diskuterer vi aksjer som ikke kan handles på noen av de norske markedsplassene.
Tråder
4
Innlegg
78
Tråder
4
Innlegg
78

På vei til børsnotering

Her diskuterer vi selskaper som tar sikte på eller vurderer børsnotering.
Tråder
2
Innlegg
4
Tråder
2
Innlegg
4

Avnotert

Diskusjonstråder for selskaper som av ulike årsaker er strøket fra notering på børs og børshandel, flyttes til forum Avnotert.
Tråder
11
Innlegg
55
Tråder
11
Innlegg
55

Info fra Aksjetips.no

Tråder
5
Innlegg
18
Tråder
5
Innlegg
18

Marked

Tråder
16
Innlegg
16
Tråder
16
Innlegg
16

Medlemmer online

Ingen medlemmer online nå.

Nye innlegg

Nye ressurser

 • Aksjeboken
  Aksjeboken
  Boken gir en god oversikt for deg som ønsker å investere i aksjemarkedet
  • Aksjetips
  • Oppdatert:
 • Value Investing
  Value Investing
  From Graham to Buffett and Beyond
  • Aksjetips
  • Oppdatert:
 • Reminiscences of a Stock Operator
  Reminiscences of a Stock Operator
  The book is considered an investment classic
  • Aksjetips
  • Oppdatert:
 • Market Wizards
  Market Wizards
  Interviews With Top Traders, Updated
  • Aksjetips
  • Oppdatert:
 • One Up On Wall Street
  One Up On Wall Street
  How To Use What You Already Know To Make Money In The Market
  • Aksjetips
  • Oppdatert:

Statistikk

Tråder
373
Innlegg
2,065
Medlemmer
247
Nyeste medlem
Neka Rosemary
Top