Forumregler

Tilbyderne av denne tjenesten er ikke ansvarlig for innholdet i noen av innleggene som skrives. Innleggene uttrykker kun forfatterens egne meninger.

Denne tjenesten er kun tilgjengelig for brukere som har en alder av minst 13 år. Hvis du er yngre enn dette, vennligst ikke registrer deg for denne tjenesten. Hvis du registrerer deg for denne tjenesten, bekrefter du at du oppfyller kravet til minstealder.

Alt innhold du legger inn, laster opp eller på annen måte gjør tilgjengelig for tjenesten ("Innhold"), kan bli vurdert av forumledelsen. Alt innhold du legger inn eller laster opp, kan sendes til tredjeparts verifiseringstjenester (inkludert, men ikke begrenset til, tjenester for forebygging av spam). Ikke send inn innhold som du anser som privat eller konfidensielt.

Du samtykker i å ikke bruke denne tjenesten til å legge ut materiale som er ærekrenkende, hatefullt, truende, provoserende eller på noen måte bryter norsk lov. Vi aksepterer heller ikke trolling. Du selv er helt og fullt ansvarlig for innholdet og eventuelle skader som følge av innholdet eller oppførselen din.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller endre innlegg, eller utestenge medlemmer av enhver grunn til enhver tid, hvis vi anser dette som nødvendig. Forespørsler om fjerning eller endring av innhold, vil bli håndtert kun etter forumledelsens eget skjønn. Vi kan når som helst avslutte din tilgang til hele eller deler av tjenesten, med eller uten grunn og med eller uten varsel.

Du innvilger oss en ikke eksklusiv, permanent, ugjenkallelig og ubegrenset lisens til bruk, publisering eller republisering av innholdet i forbindelse med tjenesten. Du beholder opphavsrett over innholdet.

Disse vilkårene kan endres når som helst og uten varsel.

Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, vennligst ikke registrer deg eller bruk tjenesten. Bruk av tjenesten, representerer aksept av disse vilkårene. Hvis du vil lukke kontoen din, vennligst kontakt oss.

Back
Top