andf

  1. Aksjetips

    ANDF Andfjord Salmon AS

    Andfjord Salmon AS (ANDF) er et norsk selskap som ifølge selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert og har, etter selskapets egen beskrivelse, lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet...
Top