asia

  1. Aksjetips

    ASIA Asia

    På Asia-tråden kan man diskutere utviklingen på de asiatiske børsene generelt, samt andre relaterte emner av generell betydning for børsutviklingen.
Top