bank

  1. Aksjetips

    BANK Bank og finans

    På denne tråden diskuterer vi bank- og finansnæringen generelt, herunder rammebetingelser av økonomisk betydning. Selskapsspesifikke temaer for børsnoterte selskaper innenfor bank- og finanssektoren, bør tas på tråden for det respektive selskap.
Top