europa

  1. Aksjetips

    EUROPA Europa

    På Europa-tråden kan man diskutere utviklingen på de europeiske børsene generelt, samt andre relaterte emner av generell betydning for børsutviklingen.
Top