fornybar energi

 1. Aksjetips

  CLOUD-ME Cloudberry Clean Energy AS

  Cloudberry Clean Energy AS (CLOUD-ME) er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Vi produserer fornybar energi for kommende generasjoner, og vår målsetting er å utvikle et bærekraftig samfunn på lang sikt, samt skape verdier for våre...
 2. Aksjetips

  FORNYBAR Fornybar energi

  Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk...
 3. Aksjetips

  EAM EAM Solar ASA

  EAM Solar ASA (EAM) owns a portfolio of solar power plants operating under long-term sales contracts throughout the lifetime of the plants. Through active ownership of solar power plant assets, EAM Solar will focus on maximizing shareholder value through best practice operations. EAM Solar will...
 4. Aksjetips

  AFK Arendals Fossekompani ASA

  Arendals Fossekompani ASA (AFK) er et industrielt investeringsselskap med betydelige industrielle og finansielle investeringer, hovedsakelig i norske selskaper. Som en aktiv og langsiktig eier, har selskapet som mål å bidra til verdiskapning i porteføljeselskapene. I tillegg til...
 5. Aksjetips

  AEGA Aega ASA

  Aega ASA (AEGA) sin hovedvirksomhet er investeringer i og eierskap av selskaper innenfor solenergiindustrien og alt som står i sammenheng med dette. Selskapet kan også drive handel med finansielle instrumenter, hovedsakelig aksjer, egenkapitalbevis og derivater knyttet til disse, samt virksomhet...
 6. Aksjetips

  SSO Scatec Solar ASA

  Scatec Solar ASA (SSO) is an integrated solar power producer delivering affordable and sustainable source of clean energy worldwide. Scatec Solar develops, builds, owns and operates solar power plants and is producing electricity from 322 MW in the Czech Republic, South Africa, Rwanda, Honduras...
Top