fornybar energi

  1. Aksjetips

    CLOUD Cloudberry Clean Energy ASA

    Cloudberry Clean Energy ASA (CLOUD) er et nordisk energiselskap. Vi eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Vi produserer fornybar energi for kommende generasjoner, og vår målsetting er å utvikle et bærekraftig samfunn på lang sikt, samt skape verdier for våre...
  2. Aksjetips

    FORNYBAR Fornybar energi

    Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk...
Back
Top