havi

  1. Aksjetips

    HAVI Havila Shipping ASA

    Havila Shipping ASA (HAVI) er en ledende aktør for levering av offshore service fartøy tjenester til oljeselskap. Selskapets flåte består av 23 PSV/ AHTS/SubSea fartøy. Hjemmeside: www.havila.no
Top