krab

  1. Aksjetips

    KRAB Kraft Bank ASA

    Kraft Bank ASA (KRAB) er nyetablert og tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte. Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et...
Top