laks

 1. Aksjetips

  BFISH BioFish Holding AS

  BioFish Holding AS (BFISH) er en landbasert produsent av smolt – ungfisk bestemt for akvakulturanlegg. Selskapets produksjon finner sted i selskapets produksjonsanlegg i Kvam på den norske vestkysten ved bruk av et resirkulerende akvakultursystem (RAS), som resirkulerer minimum 99 prosent av...
 2. Aksjetips

  GIGA Gigante Salmon AS

  Gigante Salmon AS (GIGA. Hjemmeside: www.gigantesalmon.no
 3. Aksjetips

  MAS Måsøval AS

  Måsøval AS (MAS) er pionerer innen norsk havbruket og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har vi driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskaping i hele...
 4. Aksjetips

  AFISH Arctic Fish Holding AS

  Arctic Fish Holding AS (AFISH) er en av de ledende lakseoppdretterne på Island, med en integrert verdikjede fra settefiskanlegg til oppdrettsanlegg. Selskapet har et av de mest bærekraftige settefiskanleggene i verden, og er det eneste smoltanlegget på Island som bruker RAS-teknologi. Arctic...
 5. Aksjetips

  PROXI Proximar Seafood AS

  Proximar Seafood AS (PROXI) er en norsk landbasert lakseoppdretter, med sitt første produksjonsanlegg under konstruksjon ved foten av Fuji-fjellet i Japan. Ved å drive oppdrett på land er selskapet i stand til å produsere fersk atlantisk laks, fri for medisinering og uten tradisjonelle...
 6. Aksjetips

  NOAP Nordic Aqua Partners A/S

  Nordic Aqua Partners A/S (NOAP) skal drive med landbasert lakseoppdrett i Kina gjennom sitt heleide datterselskap Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd. Selskapet anvender toppmoderne teknologi og beste oppdrettspraksis for å vise hvordan Kina på en bærekraftig måte kan imøtekomme sin raskt voksende...
 7. Aksjetips

  SALME Salmon Evolution ASA

  Salmon Evolution ASA (SALME) er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper...
 8. Aksjetips

  IFISH Ice Fish Farm AS

  Ice Fish Farm AS (IFISH) er en av de ledende lakseoppdretterne på Island, og den eneste lakseoppdretteren i verden med den høyt ettertraktete AquaGAP-sertifiseringen som garanterer miljøvennlig produksjon. Ice Fish Farm har en velutviklet og fullintegrert verdikjede med kontroll over hvert ledd...
 9. Aksjetips

  ISLAX Icelandic Salmon AS

  Icelandic Salmon AS (ISLAX) er den største lakseoppdretteren på Island basert på volum, og har ni lakseoppdrettsanlegg i tre separate fjorder. Icelandic Salmon har en fullintegrert verdikjede, med kontroll over hvert ledd fra klekkeri til salg. Icelandic Salmon sine oppdrettsanlegg er strategisk...
 10. Aksjetips

  ANDF Andfjord Salmon AS

  Andfjord Salmon AS (ANDF) er et selskap lokalisert på Andøya i Vesterålen. Selskapet har utviklet et konsept for et gjennomstrømningsanlegg med sjøvann som kombinerer fordelene fra tradisjonell oppdrett i sjø og landbasert oppdrett. Selskapet har blitt tildelt konsesjon for årlig produksjon av...
 11. Aksjetips

  SACAM Salmones Camanchaca S.A.

  Salmones Camanchaca S.A. (SACAM) er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av torsk. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks. Den...
 12. Aksjetips

  ASA Atlantic Sapphire ASA

  Atlantic Sapphire ASA (ASA) er en pioner innenfor Bluehouse® (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til å...
 13. Aksjetips

  LSG Lerøy Seafood Group ASA

  Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et...
 14. Aksjetips

  GSF Grieg Seafood ASA

  Grieg Seafood ASA (GSF) er et integrert norsk sjømatselskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK, og en total produksjonskapasitet på 95.000 tonn slaktet vekt. Hjemmeside: www.griegseafood.no GSFa
 15. Aksjetips

  BAKKA P/f Bakkafrost

  P/f Bakkafrost (BAKKA) is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2016 the company had a turnover of DKK 3.2 billion and employs 820 full-time...
 16. Aksjetips

  AUSS Austevoll Seafood ASA

  Austevoll Seafood ASA (AUSS) is a significant player in pelagic fishery, fishmeal/oil production, processing of fish for human consumption, sale of fish products and salmon farming. Hjemmeside: www.auss.no
 17. Aksjetips

  SALM SalMar ASA

  SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd...
 18. Aksjetips

  MOWI Mowi ASA

  Mowi ASA (MOWI), tidligere Marine Harvest ASA (MHG), er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 12.717 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for EUR 3,5 milliarder. Hjemmeside: www.mowi.com
 19. Aksjetips

  LAKS Lakseprisene

  Temaer som lakseprisene og økonomi for laksenæringen generelt kan diskuteres på denne tråden, herunder også rammebetingelser av økonomisk betydning. Selskapsspesifikke temaer for børsnoterte selskaper i laksenæringen, bør tas på tråden for det respektive selskap. LAKSa
Back
Top