laks

 1. Aksjetips

  ANDF Andfjord Salmon AS

  Andfjord Salmon AS (ANDF) er et norsk selskap som ifølge selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert og har, etter selskapets egen beskrivelse, lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet...
 2. Aksjetips

  SALMON Salmones Camanchaca S.A.

  Salmones Camanchaca S.A. (SALMON) er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av torsk. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks. Den...
 3. Aksjetips

  ASA-ME Atlantic Sapphire AS

  Atlantic Sapphire AS (ASA-ME) er en pioner innenfor BluehouseTM (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til...
 4. Aksjetips

  LSG Lerøy Seafood Group ASA

  Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et...
 5. Aksjetips

  GSF Grieg Seafood ASA

  Grieg Seafood ASA (GSF) er et integrert norsk sjømatselskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK, og en total produksjonskapasitet på 95.000 tonn slaktet vekt. Hjemmeside: www.griegseafood.no
 6. Aksjetips

  BAKKA P/f Bakkafrost

  P/f Bakkafrost (BAKKA) is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2016 the company had a turnover of DKK 3.2 billion and employs 820 full-time...
 7. Aksjetips

  AUSS Austevoll Seafood ASA

  Austevoll Seafood ASA (AUSS) is a significant player in pelagic fishery, fishmeal/oil production, processing of fish for human consumption, sale of fish products and salmon farming. Hjemmeside: www.auss.no
 8. Aksjetips

  SSC The Scottish Salmon Company PLC

  The Scottish Salmon Company PLC (SSC) is the leading producer of Scottish Salmon. There are over 50 farms located on the Hebrides and West Coast of Scotland, potential harvest volumes are approximately 30,000 tonnes. Hjemmeside: www.scottishsalmon.je
 9. Aksjetips

  NRS Norway Royal Salmon ASA

  Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, slakteri og salg & markedsføring. NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget...
 10. Aksjetips

  NTS NTS ASA

  NTS ASA (NTS) er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge. Midt-Norsk Havbruk AS produserer oppdrettslaks og er tildelt 14 konsesjoner. Norsk Fisketransport AS er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på 10 fartøyer. KB Dykk AS, med sine 9 fartøy, tilbyr...
 11. Aksjetips

  SALM SalMar ASA

  SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 % av Scottish Seafarms Ltd...
 12. Aksjetips

  MOWI Mowi ASA

  Mowi ASA (MOWI), tidligere Marine Harvest ASA (MHG), er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 12.717 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for EUR 3,5 milliarder. Hjemmeside: www.mowi.com
 13. Aksjetips

  LAKS Lakseprisene

  Temaer som lakseprisene og økonomi for laksenæringen generelt kan diskuteres på denne tråden, herunder også rammebetingelser av økonomisk betydning. Selskapsspesifikke temaer for børsnoterte selskaper i laksenæringen, bør tas på tråden for det respektive selskap.
Top