osebx

  1. Aksjetips

    OSEBX Oslo Børs

    På denne tråden diskuterer vi norske børsnoterte aksjer og utviklingen på Oslo Børs generelt, og uavhengig av sektor (ikke bare finans). Selskapsspesifikke temaer bør normalt tas på tråden for det respektive selskap.
Top