osebx

  1. Aksjetips

    OSEBX Oslo Børs

    Oslo Børs ASA ble grunnlagt i 1819 og opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsen tilbyr notering og handel i aksjer...
Top