sevdr

  1. Aksjetips

    Sevan Drilling Limited

    Sevan Drilling Limited (SEVDR) er en internasjonal boreentreprenør som spesialiserer seg på boring på ultra dypt vann. Hjemmeside: www.sevandrilling.com Selskapet et p.t. suspendert fra handel på Oslo Børs.
Top