AGLX Agilyx AS

Aksjetips

Administrator
Agilyx AS (AGLX) er en pioner innen avansert resirkulering av plastavfall. Gjennom selskapets teknologi for kjemisk resirkulering og avanserte råstoffhåndteringssystem kan blandet plastavfall konverteres til ulike plastkomponenter som er tilsvarende nye, samt andre kjemiske produkter og drivstoff noe som skaper muligheten for ekte sirkularitet.

Hjemmeside: www.agilyx.com
 
Melding fra Oslo Børs i dag, utdrag:

Agilyx debuterer på Børsen

Plastgjenvinningsselskapet Agilyx ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market.


Agilyx hentet nylig 300 millioner kroner i en aksjeemisjon. Emisjonen ble møtt med stor interesse, blant annet fra institusjonelle investorer med ESG-mandater, og ble om lag ti ganger overtegnet.

– Vår visjon er å utnytte plastavfall fullt ut som en verdifull fornybar ressurs, og skape en ekte sirkulær økonomi for plast. Denne aksjeemisjonen, sammen med noteringen på Merkur Market, gir oss en finansiell plattform for å ta avgjørende steg på vei mot dette målet, sa Peter Norris, styreleder i Agilyx og i Virgin Group da emisjonsresultatet ble meldt.

– Vi vil nå fortsette med å forbedre virksomheten og akselerere de mange utviklingsprosjektene våre, i tillegg til vårt kommersielt operasjonelle anlegg i Oregon, USA, sa administrerende direktør Tim Stedman.
 
08.09.2022, 08:11:34
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Agilyx ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
13.09.2022, 13:18:39
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Agilyx ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Agilyx ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi selskapets virksomhet har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 6. desember 2022.
 
Pressemelding fra Euronext:

Agilyx overføres til hovedlisten

Oslo – 16. september 202
2 – I dag er Agilyx (ticker: AGLX) overført fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs. Dette er årets 10. overføring, og det er dermed 212 selskaper som handles på hovedlisten.

Agilyx jobber for å løse problemet med plastavfall. Selskapet har en løsning for å hente ut plastavfall fra søppelfyllinger og omdanne dette til nye, verdifulle produkter blant annet drivstoff til fly. Selskapet har over 17 patenter.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 22,30 kroner per aksje, basert på prisen på Euronext Growth ved stenging 15. september. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 1,7 milliarder kroner.

– Dette er en viktig dag for Agilyx og vi er stolte av at aksjen vår nå handles på hovedlisten på Oslo Børs. Agilyx utvikler seg raskt, og det er viktigere og viktigere at Agilyx-aksjen fremstår som attraktiv for et bredere spekter av investorer. Vi er trygge på at noteringen på Oslo Børs vil bidra til dette. Vi jobber hver dag med å utnytte teknologien til å løse ett av de største globale problemene, nemlig de enorme mengdene plastavfall, og vi er glade for tilliten våre investorer har vist oss, sier Ted Stedman, administrerende direktør i Agilyx.
 
Back
Top