Ainmt ASA

Aksjetips

Administrator
Ainmt ASA (AINMT), tidligere Ice Group ASA (ICEGR) er et telekommunikasjonsselskap med landsdekkende nett i Norge og Danmark. I Norge operer selskapet et rent 4G mobilnett, og leverer tjenester innen smarttelefoni, m2m, IoT og mobilt bredbånd til forbruker- og bedriftskunder. Ice Group leverer også tjenester innen mobilt bredbånd, m2m og IoT i Danmark gjennom selskapets eget nett.

Hjemmeside: www.icegroup.com
 

Aksjetips

Administrator
19.12.2022, 11:52:16
AINMT ASA - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i AINMT ASA fra notering på Euronext Expand. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2 (1), har Oslo Børs den 19. desember 2022 fattet følgende vedtak: «Aksjene i AINMT ASA strykes fra notering på Euronext Expand fra og med 20. desember 2022. Siste noteringsdag vil være 19. desember 2022»
 
Top