AKBM Aker BioMarine ASA

Aksjetips

Administrator
Aker BioMarine ASA (AKBM) er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden, fra krillfangst i Antarktis til selskapets logistikk-hub i Montevideo, via produksjon i Houston, til salg av ferdige produkter til sluttkunder i hele verden. Selskapets Aker BioMarines visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten. (Kilde Aker BioMarine ASA).

Hjemmeside: www.akerbiomarine.com
 

Aksjetips

Administrator
Resultatet etter skatt ble minus 9,1 millioner dollar, mot 1,4 millioner dollar i fjor. Det tilsvarer minus 0,13 kroner pr. aksje. I samme kvartal i fjor var resultat pr. aksje på 2 cent. Driftsresultatet endte på 157.000 dollar, ned fra 7,0 millioner dollar i 2. kvartal i fjor.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Oslo Børs:

09.04.2021, 17:28:59
Oslo Børs godkjenner Aker BioMarine ASA for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Aksjer BioMarine ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet har betydelig markedsverdi og et høyt antall aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 22,2 % første handelsdag, og at selskapet innen en periode på 18 måneder oppnår en spredning av aksjene på 25%. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 8. juni 2021.
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Aker BioMarine noteres på Oslo Børs

Oslo – 14. april 2021
– Euronext gratulerer Aker BioMarine med overføringen fra Euronext Growth til Oslo Børs i dag (ticker: AKBM).

Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet ble notert på Euronext Growth i juli 2020.

– Dette er en viktig dag i Aker BioMarines historie. Takket være dedikasjon, stå-på-vilje og en enorm laginnsats fra teamet vårt passerer vi nok en milepæl for selskapet. Med flyttingen til hovedlisten har vi et enda bedre grunnlag for å nå våre mål om vekst og utvikling av selskapet i årene som kommer, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

– Vi skal befeste vår posisjon som en biotek-innovatør når vi nå øker takten betydelig. Samtidig skal vi holde fast ved vårt øverste mål om å forbedre helsen til mennesker og planeten vi lever på, sier Johansen.
 
Top