AKH Aker Horizons ASA

Aksjetips

Administrator
Aker Horizons ASA (AKH) er et investeringsselskap dedikert til å utvikle selskaper innen fornybar energi og annen teknologi som reduserer utslipp eller fremmer bærekraftige løsninger. Selskapet eier 51 prosent av aksjene i både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, i tillegg til 24,7 prosent i REC Silicon. Selskapet kunngjorde 19. januar 2021 en avtale om å kjøpe 75 prosent av Mainstream Renewable Power, en utvikler og operatør av vind- og solparker, og har industrielle ambisjoner innen hydrogen. (Kilde: Aker Horizons AS).

Hjemmeside: Investors — Aker Horizons

AKHa
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Aker Horizons noteres på Oslo Børs

Oslo – 21. mai 2021
– Euronext gratulerer Aker Horizons med overføringen fra Euronext Growth til Oslo Børs i dag (ticker: AKH).

Aker Horizons er et investeringsselskap dedikert til å utvikle selskaper innen fornybar energi og annen teknologi som reduserer utslipp eller fremmer bærekraftige løsninger. Selskapet ble notert på Euronext Growth i februar 2021.

– Aker Horizons har etablert seg som en betydelig aktør innen fornybar energi og grønn teknologi på kort tid. Vi bygger en plattform for langsiktig verdiskaping, hvor vi drar nytte av finansiell og industriell kompetanse på tvers av Aker-selskapene for å nå vår målsetting om å bidra stort til å redusere klimagassutslipp. Flyttingen til hovedlisten styrker vår tilgang til kapitalmarkedene gjennom å gi en større gruppe investorer mulighet til å investere i selskapet, sier Kristian Røkke, administrerende direktør i Aker Horizons.
 
Top