AKOBO Akobo Minerals

Aksjetips

Administrator
Akobo Minerals AB (publ) (AKOBO) is a gold exploration company focusing on projects along the Akobo river in southwestern Ethiopia, a prolific area with extensive alluvial gold production.

Hjemmeside: www.akobominerals.com
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

21.06.2021, 07:58:17
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Akobo Minerals AB (publ)

Oslo Børs har mottatt søknad fra Akobo Minerals AB (publ) om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
05.07.2021, 14:29:53
Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – Akobo Minerals AB

Oslo Børs har mottatt søknad fra Akobo Minerals AB om opptak til handel på Euronext Growth. Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene for Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på eller rundt 12. juli 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Akobo Minerals AB
Ticker: AKOBO
ISIN: SE0015193412
 

Aksjetips

Administrator
12.07.2021, 13:46:12
Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – Akobo Minerals AB

Det vises til børsmelding 05.07.20201 vedrørende vedtak om opptak til handel av Akobo Minerals AB på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på eller rundt 14. juli 2021.
 
Top