ANDF Andfjord Salmon AS

Aksjetips

Administrator
Andfjord Salmon AS (ANDF) er et norsk selskap som ifølge selskapet er bygget på et nyskapende, innovativt og bærekraftig oppdrettskonsept. Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert og har, etter selskapets egen beskrivelse, lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

Hjemmeside: www.andfjord.no
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding 26.08.2019:

Andfjord Salmon AS er notert på NOTC-listen på Oslo Børs

NOTC er heleid av Oslo Børs (OSE) og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert.

- For oss er dette et naturlig skritt på veien videre i utviklingen av selskapet. Det blir nå enklere å omsette aksjen, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling.

NOTC er heleid av Oslo Børs og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert. I motsetning til børsnoterte aksjer kan ikke NOTC-aksjer handles elektronisk. En notering på NOTC åpner imidlertid for at aksjer i private selskaper kan omsettes via aksjemegler. Aksjen blir prissatt gjennom handler.

Andfjord Salmon AS er et gjennomstrømningsanlegg, som baserer sin teknologi på et egenutviklet patent. Selskapet hentet 150 millioner i en emisjon i februar.

- Vår teknologi skal bli den mest bærekraftige i havbruksnæringen og vi skal være selvforsynte med energi gjennom bruk av solceller og vindmøller. Anlegget blir rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser. Byggingen av anlegget følger oppsatte planer og budsjetter og vi har fisk i anlegget i juni 2020, forteller Krøgenes.

Andfjord Salmon har i første fase konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks, men har planer om å utvide til 60.000 tonn i sitt område. Det vil gjøre gjennomstrømningsanlegget til verdens største i sitt slag.
 
Top