ANORA Anora Group Plc

Aksjetips

Administrator
Anora Group Plc (ANORA) is a leading wine and spirits brand house in the Nordic region and a global industry forerunner in sustainability. Our market-leading portfolio consists of our own iconic Nordic brands and prominent international partner brands. We export to over 30 markets globally. Anora Group includes Anora Industrial and logistics company Vectura. In 2020, Anora’s aggregate net sales were EUR 640 million and the company employs about 1,100 professionals. (Source: Anora Group Plc).

Hjemmeside: https://anora.com/en/investors
 

Aksjetips

Administrator
25.08.2021, 14:54:58
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Altia Plc

Oslo Børs har mottatt søknad fra Altia Plc (som skal endre navn til Anora Plc etter planlagt gjennomført fusjon med Arcus ASA) om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Altia Plc (skal endres til Anora Plc fra tidspunkt for opptak til handel)
Ticker: ALTIA (skal endres til ANORA på tidspunkt for opptak til handel)
ISIN: FI4000292438
 

Aksjetips

Administrator
30.08.2021, 12:45:52
Oslo Børs godkjenner Altia Plc for opptak til handel Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Altia Plc (som skal endre navn til Anora Plc etter gjennomført fusjon med Arcus ASA) opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 29. oktober 2021.
 
Top