ABT Aqua Bio Technology ASA

Aksjetips

Administrator
Aqua Bio Technology ASA (ABT) har lansert flere kosmetiske ingredienser som benyttes i hudpleieprodukter globalt. Ingrediensene er basert på selskapets unike, marine teknologi med dokumentert svært gunstig effekt på huden. Hudpleie er det raskest voksende segmentet innen kosmetikkindustrien, og hvor ABTs ingredienser har fått fotfeste. Utover ingredienser fra egen teknologi kommersialiserer ABT også teknologier/ingredienser for samarbeidspartnere til bruk i nye og innovative hudpleieprodukter.

Hjemmeside: www.aquabiotechnology.com
 

Aksjetips

Administrator
Selskapsmelding:

29.12.2017 12:24
Aqua Bio Technology ASA utøver opsjon for kjøp av selskapet Scandiderma AS

29 Desember 2017

Aqua Bio Technology ASA utøver opsjon for kjøp av selskapet Scandiderma AS

Det vises til børsmelding 12. januar 2017 vedrørende Aqua Bio Technology ASAs (ABT) inngåelse av en eksklusiv distribusjonsavtale for distribusjon av hudpleieserien CuvgetÔ i EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) samt en opsjonsavtale med det norske selskapet Scandiderma AS som eier rettighetene til nevnte hudpleieserie.

Hovedingrediensen i hudpleieserien CuvgetÔ er arktisk chaga, en sopp som vokser på bjørketrær i Arktis. Substansen har vært kjent i russisk og samisk naturmedisin i flere hundre år. Laboratorieforsøk har avdekket en potent kombinasjon av vitaminer og antioksidanter og det er dokumentert at chagabaserte produkter har svært positive effekter på hud.

ABT har i dag meddelt ledelsen i Scandiderma AS at opsjonen for kjøp av 100% av utestående aksjer i Scandiderma AS utøves på nærmere betingelser som er gjenstand for sluttforhandlinger. Gjennomføres transaksjonen vil kjøpesummen initielt bestå av 693.998 i aksjer i ABT til kurs NOK 10 etterfulgt av et variabelt suksesshonorar fra 0 til MNOK 18 basert på oppnådd omsetning av hudpleieserien frem til 31. desember 2018. Suksesshonoraret vil gjøres opp med 2/3 i aksjer i ABT og 1/3 i kontanter, med rett for ABT til å øke kontantandelen. Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av endelig styregodkjennelse og en for ABT tilfredsstillende due diligence. Betingelsene for gjennomføring av transaksjonen forventes å være avklart i løpet av januar.
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

02.02.2018 02:34
Aqua Bio Technology inngår forlik med tidligere kunde i USA

Aqua Bio Technology ASA (ABT) har inngått forlik med Access Business Group International LLC (Access) i forbindelse med en rettstvist som har pågått siden 2016.
Etter en vellykket megling har ABT valgt å inngå et forlik med Access. Forliket er inngått for å redusere kostnadene relatert til saken for at ABTs administrasjon fullt ut skal kunne fokusere på daglig drift og videre kommersialisering av selskapets nye ingredienser og produktserier.

Forliket innebærer at ABT betaler USD 15.000 til et veldedig formål og at hver av partene dekker egne omkostninger.

Access anla i mars 2016 en midlertid forføyning og søksmål mot ABT ved en føderal domstol i New York, USA. Access hevdet at ABT hadde brutt blant annet en kontraktsforpliktelse til å levere en ingrediens til bruk i kosmetikk. Domstolen i New York avviste Access' krav og partene forfulgte hver sine krav ved voldgift i Storbritannia som er den tvisteløsningsmekanismen som opprinnelig ble avtalt mellom partene.

ABT har bestridt Access' påstander og krav og mener å ha oppfylt alle sider ved kontrakten med Access.

Det er imidlertid en realitet at konflikten med Access gjennom snart 2 år har vært en stor belastning for en liten organisasjon samtidig som kostnadene ved saken har vært svært høye. Før forliket hadde tvistemålet påført ABT engangskostnader på om lag 20 millioner kroner, og som selskapet formidlet i halvårsrapporten for 2017, har kostnader knyttet til tvistemålet lagt en betydelig demper på ABTs finansielle resultater.

- Jeg er tilfreds med at vi har fått en endelig avslutning på denne saken. Vi mener forliket representerer en riktig løsning for ABT og dets eiere, sier administrerende direktør i Aqua Bio Technology ASA, Arvid Lindberg.

- Nå retter vi blikket fremover og vil bruke tiden til å realisere ABTs potensial, levere godt på våre attraktive distribusjonsavtaler i våre markeder og derigjennom skape verdier for våre eiere, sier Lindberg.
 
Top