Arcus ASA

Aksjetips

Administrator
Arcus ASA (ARCUS) er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt og innehar sterke markedsposisjoner innen både vin og brennevin i hele Norden. Selskapet er den største brennevinsprodusenten i Norge og, etter overtagelsen av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk i 2013, også nest største i det danske markedet. Arcus er videre den største importøren av vin i Norge, nest største i Sverige og tredje størst i det finske markedet.

Hjemmeside: www.arcus.no
 

Aksjetips

Administrator
25.08.2021, 14:54:58
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Altia Plc

Oslo Børs har mottatt søknad fra Altia Plc (som skal endre navn til Anora Plc etter planlagt gjennomført fusjon med Arcus ASA) om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Altia Plc (skal endres til Anora Plc fra tidspunkt for opptak til handel)
Ticker: ALTIA (skal endres til ANORA på tidspunkt for opptak til handel)
ISIN: FI4000292438
 

Aksjetips

Administrator
30.08.2021, 12:47:46
Oslo Børs godkjenner Altia Plc for opptak til handel Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Altia Plc (som skal endre navn til Anora Plc etter gjennomført fusjon med Arcus ASA) opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 29. oktober 2021.
 

Aksjetips

Administrator
Arcus ASA ble 02.09.2021 slettet i Foretaksregisteret etter fusjon med Altia Plc, som senere tok navnet Anora Group Plc.

 
Top