AFK Arendals Fossekompani ASA

Aksjetips

Administrator
Arendals Fossekompani ASA (AFK) er et industrielt investeringsselskap med betydelige industrielle og finansielle investeringer, hovedsakelig i norske selskaper. Som en aktiv og langsiktig eier, har selskapet som mål å bidra til verdiskapning i porteføljeselskapene. I tillegg til kapitalforvaltning, eier og drifter selskapet 3 kraftstasjoner i Arendalsvassdraget.

Hjemmeside: www.arendalsfoss.no

AFKa
 
Back
Top