ARGEO Argeo AS

Aksjetips

Administrator
Argeo AS (ARGEO) is a company with a mission to transform the ocean surveying and inspection industry by utilizing autonomous surface and underwater robotics solutions. (Source: Argeo AS).

Hjemmeside: Investor Relations - Argeo
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Argeo noteres på Euronext Growth

Oslo - 26. april 2021
– Euronext gratulerer Argeo med noteringen på Euronext Growth Oslo i dag (ticker: ARGEO).

Argeo har som mål å øke effektiviteten og bildekvaliteten innen havmåling og inspeksjonsindustrien ved å bruke autonome overflate- og undervannsrobotløsninger.

Selskapet har nylig hentet 175 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer. Emisjonskursen på 8,20 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 225 millioner kroner ved noteringen.

– Tilliten som investorer har vist oss ved å investere 175 millioner kroner i selskapet, er et ansvar som Argeo-teamet vil håndtere nøye. Vi er nå i stand til å investere og utvide virksomheten vesentlig for å bli en global utfordrer i serviceindustrien for havrommet, sier Trond Figenschou Crantz, administrerende direktør i Argeo.
 
Top