ALAX Arnarlax AS

Aksjetips

Administrator
Arnarlax AS (ALAX) is Iceland's largest producer and processor of farmed Atlantic salmon. The company is fully integrated with its own hatchery, farming sites, processing plant, brand and sales force. Arnarlax is expecting to harvest approx. 10,000 tonnes HOG in 2019, up from 6,700 tonnes HOG in 2018. Arnarlax has licenses equal of approx. 25,200 tonnes maximum allowed biomass (MAB), and pending application for 14,500 tonnes more.

Hjemmeside: www.arnarlax.is
 

Aksjetips

Administrator
Arnarlax sikter seg inn mot notering på Merkur Market. Børsmelding fra SalMar:

18.09.2020 07:47:14:
Arnarlax - finansielle rådgivere

SalMar ASA sitt datterselskap Arnarlax AS, som gjennom sitt datterselskap Arnarlax Ehf driver med oppdrettsvirksomhet på Island, har engasjert DNB Markets som tilrettelegger i forbindelse med en mulig rettet emisjon, samt notering av selskapets aksjer på Merkur Market i løpet av 2020.

SalMar vurderer ikke nedsalg i forbindelse med transaksjonen og vil opprettholde en eierandel på over 50% i Arnarlax etter transaksjonen.

For ytterligere informasjon henvises det til melding sendt ut av Arnarlax som man kan finne på www.arnarlax.is
 
Top