ASA Atlantic Sapphire ASA

Aksjetips

Administrator
Atlantic Sapphire ASA (ASA) er en pioner innenfor BluehouseTM (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til å produsere for forbrukermarkedet på kommersielt nivå. Atlantic Sapphire bygger sitt første anlegg i Miami, Florida, USA og har sikret vannhåndteringstillatelser for produksjon opptil 90 000 tonn per år, med en langsiktig plan om 220 000 tonn slaktevolum i 2031.

Hjemmeside: www.atlanticsapphire.com
 

Aksjetips

Administrator
Handel med aksjene i Atlantic Sapphire AS flyttes fra den unoterte listen og over til Merkur Market, og samtidig blir børssymbolet endret fra ATLAS til ASA-ME. Selskapsmelding:

14.05.2018, 15:23:52
Oslo Børs - Atlantic Sapphire AS - Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 15.05.2018

Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 15.05.2018:

Navn: Atlantic Sapphire AS
Ticker: ASA-ME
Instrument ID: 1304025
ISIN: NO0010768500
Oppgjørstype: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Share (SH)
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 300
Tick Size Tabell: OBEQ_PT_9000
Range: Average Daily Number of Trades (ADNT) larger than 9000
Pålydende: NOK 0.10
Antall aksjer som tas opp til notering: 62 502 716

Atlantic Sapphire AS er klassifisert som " 30202030 - Packaged Foods & Meats" i GICS (Global Industry Classification Standard)
 

Aksjetips

Administrator

Nå er de første partiene med egg satt inn i selskapets landbaserte oppdrettsanlegg i Miami.

Atlantic Sapphire har satt de første 400.000 eggene i sitt landbaserte oppdrettsanlegg i Miami, Florida, ifølge en børsmelding. Ytterligere 400.000 egg vil bli satt i neste uke, opplyses det.
 

Aksjetips

Administrator

Atlantic Sapphire har ifølge en børsmelding natt til onsdag hentet om lag 783 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon på 8,46 millioner nye aksjer til kurs 92,50 kroner.
 

Aksjetips

Administrator
Atlantic Sapphire omtales i denne artikkelen:

 

Aksjetips

Administrator
Atlantic Sapphire AS er i diskusjoner med en ledende finansintitusjon i USA om finansiering av størrelsesorden 210 millioner dollar, eller 1,96 milliarder kroner etter dagens kurs. Innskuddet skal finansiere utestående gjeld og bistå med fremtidige utvidelser av lokalene for landoppdrettet laks i Miami.
 

Aksjetips

Administrator
Oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har nå inngått en bindende intensjonsavtale med DNB for en senior sikret kredittfasilitet på 210 millioner dollar, tilsvarende cirka 2,1 milliarder kroner, opplyses det i en melding.

Fasiliteten består av et terminlån på 180 millioner dollar, samt en rullerende kredittfasilitet på 30 millioner dollar.
 

Aksjetips

Administrator
Utdrag fra melding fra Oslo Børs:

04.05.2020 16:02:07:
Oslo Børs - Atlantic Sapphire ASA - Nytt selskap til notering 05.05.2020

Det vises til tidligere meldinger fra selskapet vedrørende notering av Atlantic Sapphire ASA på Oslo Børs. Atlantic Sapphire ASA er klassifisert som "30202030 - Packaged Foods & Meats" i GICS (Global Industry Classification Standard)

Nytt selskap til notering / New security will be listed 05.05.2020:
Navn / Name: Atlantic Sapphire ASA
** Ticker: ASA
Instrument ID: 1304025
ISIN: NO0010768500
Segment: OBMA
MIC kode: XOSL
Instrument Type: Share (SH)
Hjemstat / Country of register: NO - NORWAY
Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Børsstørrelse (EMS) / Exchange Market Size (EMS): 100
Tick Size Tabell: OBEQ_PT_10 - ADNT between 10 and 80
Pålydende / Face value: NOK 0,10
Antall aksjer som tas opp til notering / Number of shares for listing: 71 276
100

*Det vises til melding vedrørende søknad om notering på Oslo Børs offentliggjort 18.03.2020. Da selskapets aksjer frem til nå har vært tatt opp til handel på Merkur Market, videreføres instrument ID. Ticker endres i dette tilfellet fra ASA-ME til ASA. Etter kl. 16:45 vil overnattende ordre bli slettet av Oslo Børs.
 
Top