AUTO AutoStore Holdings

Aksjetips

Administrator
AutoStore Holdings Ltd. (AUTO) er et innovativt robot- og programvareteknologiselskap, og en pioner innen automatisering av kubisk lagring. Konsernet opererer i den raskt voksende lagerautomatiseringsindustrien, og i det enda raskere voksende kubelagringssegmentet. AutoStore utvikler fremtidens lagerløsninger og hjelper sine kunder med å effektivisere lagerytelsen, samtidig som de reduserer kostnader knyttet til arbeidskraft og energi. (Kilde: AutoStore Holdings Ltd.).

Hjemmeside: Investor Relations | AutoStore

AUTOa
 

Aksjetips

Administrator
11.10.2021, 16:08:52
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – AutoStore Holdings Ltd.
Oslo Børs har mottatt søknad fra AutoStore Holdings Ltd. om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: AutoStore Holdings Ltd.
Ticker: AUTO
ISIN: BMG0670A1099
 

Aksjetips

Administrator
14.10.2021, 12:18:38
Oslo Børs godkjenner AutoStore Holdings Ltd. for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i AutoStore Holdings Ltd. opp til handel på Oslo Børs. Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet har betydelig markedsverdi og et høyt antall forventet aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 10 % og minimum NOK 10 milliarder i spredning ved opptak til handel. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det gis også dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Oslo Regelbok II - Utstederregler, punkt 3.1.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 13. desember 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: AutoStore Holdings Ltd.
Ticker: AUTO
ISIN: BMG0670A1099
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

Den største noteringen på 20 år​

Oslo – 20. oktober 2021 – I dag ble det norske robot- og programvareteknologiselskapet Autostore notert på Oslo Børs (ticker: AUTO). Med en markedsverdi på 103,5 milliarder kroner ved notering er dette den største noteringen i Norge på 20 år og den nest største gjennom tidene etter noteringen av Statoil i juni 2001. Det er også den nest største i alle Euronext markedene så langt i år.

Autostore er en ledende aktør innen automatisering av lager, og en pioner innen automatisering av kubisk lagring. Konsernet opererer i den raskt voksende lagerautomatiseringsindustrien, og i det enda raskere voksende kubelagringssegmentet. AutoStore utvikler fremtidens lagerløsninger og hjelper sine kunder med å effektivisere lagerytelsen, samtidig som de reduserer kostnader knyttet til arbeidskraft og energi. Selskapet har mer enn 650 installasjoner i 40 land

Selskapet hentet inn 2,7 milliarder kroner gjennom salg av egne aksjer i emisjonen. Emisjonskursen ble satt til 31 kroner per aksje.

Selskapet er også den nest største noteringen gjort på Euronext syv regulerte markedsplasser i Europa så langt i år, etter noteringen av Universal Music Group på Euronext Amsterdam i september.

Med noteringen av Autostore er det tatt opp 160 selskaper på Euronext markedsplasser så langt i år, hvorav 62 selskaper ved Oslo Børs.
 

Aksjetips

Administrator
I løpet av handelsdagen var kursen opp så mye som 14 prosent, med en topp på 35,69 kroner per aksje og en samlet verdsettelse på 121 milliarder kroner. En liten stund var selskapet altså syvende største selskap på Børsen.

Men i den siste halvtimen svinget aksjen voldsomt, og ved børsdagens slutt var fasit en oppgang på 3,23 prosent. Det gir en markedsverdi på like under 110 milliarder kroner.
 
Top