AutoStore Holdings

Aksjetips

Administrator
11.10.2021, 16:08:52
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – AutoStore Holdings Ltd.
Oslo Børs har mottatt søknad fra AutoStore Holdings Ltd. om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: AutoStore Holdings Ltd.
Ticker: AUTO
ISIN: BMG0670A1099
 

Aksjetips

Administrator
14.10.2021, 12:18:38
Oslo Børs godkjenner AutoStore Holdings Ltd. for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i AutoStore Holdings Ltd. opp til handel på Oslo Børs. Det er gitt dispensasjon fra kravet til 25% spredning av aksjene, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.4.1, jf. Regelbok I Regel 6302/1 (i). Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at selskapet har betydelig markedsverdi og et høyt antall forventet aksjonærer. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene på minst 10 % og minimum NOK 10 milliarder i spredning ved opptak til handel. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet om 25% spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det gis også dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Oslo Regelbok II - Utstederregler, punkt 3.1.3.2. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 13. desember 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: AutoStore Holdings Ltd.
Ticker: AUTO
ISIN: BMG0670A1099
 
Top