BALT-ME Baltic Sea Properties AS

Aksjetips

Administrator
Baltic Sea Properties AS (BALT-ME) er et norsk selskap med fokus på eiendom i Baltikum. Selskapet er en av Litauens ledende eiendomsinvestorer og eier, utvikler og forvalter eiendom innen handel, logistikk og industri. Eiendomsporteføljen består i dag av ca. 107 000 kvadratmeter næringseiendom som genererer en årlig omsetning på ca. NOK 65 millioner. Estimert markedsverdi av porteføljen er ca. NOK 650 millioner per tredje kvartal 2017.

Hjemmeside: www.balticsea.no


21.11.2017 12:38
Oslo Børs - Baltic Sea Properties AS - Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 22.11.2017

Nytt selskap tas opp til handel på Merkur Market 22.11.2017:

Navn: Baltic Sea Properties AS
Ticker: BALT-ME
Instrument ID: 1303501
ISIN: NO0010810476
Oppgjørstype: Ikke clearing (Bilateralt oppgjør)
Segment: MERK
MIC kode: MERK
Instrument Type: Share (SH)
Handelsvaluta: NOK
Børsstørrelse (EMS): 300
Pålydende: NOK 0,10
Antall aksjer som tas opp til handel: 5.088.232

Baltic Sea Properties AS er klassifisert som "60102020 - Real Estate Operating Companies" i GICS (Global Industry Classification Standard)
 
Top