BANK Bank og finans

Aksjetips

Administrator
På denne tråden diskuterer vi bank- og finansnæringen generelt, herunder rammebetingelser av økonomisk betydning. Selskapsspesifikke temaer for børsnoterte selskaper innenfor bank- og finanssektoren, bør tas på tråden for det respektive selskap.

BANKa
 
DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers

Luxembourgs finanstilsyn har ilagt DNB Luxembourg, Nordea og syv andre finansinstitusjoner en bot på over to millioner euro. DNB aksepterer sin bot på i underkant av 3 millioner kroner. Tilsynet har gransket finansnæringen i landet i kjølvannet av Panama Papers-avsløringene.
 

11 banker som representerer cirka 11 prosent av aksjonærmassen i Eika Gruppen AS har ifølge Finansavisen varslet styret i Eika Gruppen AS om oppsigelse av sine avtaler med Eika Gruppen med tre års oppsigelse fra 31.12.2018.

Formålet skal være å vekke Eika Gruppens ledelse. IT-kostnadene tar helt av, varsler de.
 

De siste årene har finanskrisens etterdønninger og oljeprisens stup dannet bakteppet for sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Men nå ser bildet lysere ut.

– Jeg tror absolutt han vil tegne et mer positivt bilde både av norsk økonomi og verdensøkonomien, sier Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce til NTB «dagen før dagen».

Torsdag står Øystein Olsens tradisjonelle årstale i sentrum for de økonomiske begivenhetene her til lands.
 
Norges Bank holder styringsrenten på 0,5 prosent

Norges Bank kunngjorde torsdag at styringsrenten forblir på 0,5 prosent, men ekspertene spår at renten skal opp allerede neste måned.

Hovedstyret i Norges Bank har enstemmig besluttet å la styringsrenten ligge på 0,5 prosent, som ventet. Nyheten har dermed heller ikke sørget for noen utslag i kronekursen mot dollar og euro i de første minuttene etter at nyheten ble kjent.
 

Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,00 prosent. Dette var akkurat som ventet.
 

16. mai er dagen da betalingskortene våre gikk rykende varme. Det ble tæppet 682 570 ganger med betalingskortet til en samlet verdi av 144 000 000 kroner, viser tall fra Vipps. Snittbeløpet per transaksjon ble på 211 kroner.
 

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 
Norges Bank har nå kuttet renten med 0,50 prosentpoeng til 1,00 prosent. Det var på ekstraordinært møte torsdag at sentralbanken enstemmig besluttet at renten måtte settes ned.
 
Back
Top