BANK Bank og finans

Norges Bank presenterer renteendring og rentebane i sin pengepolitiske rapport. Styringsrenten heves fra 0 prosent til 0,25 prosent. Det var som forventet av ekspertene og avgjørelsen var enstemmig.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i desember, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.
 
– Som nasjon skal vi være glade for at renta er på vei opp, sier Ola Honningdal Grytten, som er professor i økonomisk historie ved NHH.

Han sier det betyr at norsk økonomi stabiliseres og normaliseres, etter en lengre periode med pandemiøkonomi.
 
Søsteren din ringer og ber om å få låne penger. Stemmen kjenner du godt. Men hva om det ikke er henne i andre enden?

– Det høres ut som starten på en skrekkfilm, men det er noe vi ser mer av, sier Stig Randsborg. Han jobber daglig med å avsløre ID-tyveri for Tenerity, et selskap som hjelper nordmenn som har blitt utsatt for ID-tyveri.
 
Jens Stoltenberg vil fortsatt være Ap-medlem
– Jeg er trygg på at jeg kommer til å gjøre den jobben på en måte som viser at banken har den uavhengigheten og integriteten den skal ha, sier Jens Stoltenberg.
 
Torsdag venter de fleste økonomer at Norges Bank øker rentenivået. Spørsmålet er om økningen blir 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. Enkelte har til og med antydet en «sjokkheving» på 0,75 prosentpoeng.

Det er flere grunner til ar rentene skal opp, påpeker sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom:
  • Aktivitetsnivået i økonomien har vært sterkere enn Norges Bank ventet
  • Det er høyt kostnads- og prispress samt høy lønnsvekst
  • Sterkere oljepris enn ventet
  • En svakere krone enn antatt
 
Styringsrenten settes opp til 1,25 prosent, etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er den fjerde rentehevingen siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten fra null i september i fjor.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ser samtidig for seg at det blir rentehevinger på 0,25 prosentpoeng på alle de fire rentemøtene som er igjen i år.
 
Oljefondets avkastning i første halvår ble på minus 1.680 milliarder kroner, eller minus 14,4 prosent.

– Nedgangen er den største nedgangen vi har hatt i kroner siden vi startet opp, sier oljefondssjef Nicolai Tangen under presentasjonen av fondets halvårsrapport under Arendalsuka.
 
Økte renter rammet Oljefondet hardt i første halvår. Aksjeverdiene falt kraftig og det samme gjorde verdiene av rentepapirer, en dobbel smell som er uvanlig, ifølge oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Det er veldig spesielt, sier Tangen til E24, etter at han har presentert fondets halvårsrapport under Arendalsuka.
 
Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng. Den nye styringsrenta er dermed på 2,25 prosent. Banken regner med å sette opp renta på nytt i november.
 
Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent. Det er det høyeste siden 2009, og i tråd med signalene fra september.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
 
Boligprisene sank forrige måned med 1,9 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

– Vi har ikke hatt en så sterk prisnedgang i oktober siden oktober 2008, altså finanskrise-året, sier Henning Lauridsen.

Den administrerende direktøren i Eiendom Norge sier prisfallet i hovedsak skyldes at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året.
 
Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent, noe som er det høyeste siden 2009.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.
 
– Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank har hevet renten på hvert eneste møte siden mai, totalt seks ganger i 2022, til det høyeste nivået siden 2009.

Og nå holder sentralbanken renten uendret på dette nivået, på 2,75 prosent.
 
Back
Top