BARRA Barramundi Group

Aksjetips

Administrator
30.07.2021, 09:26:41
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Barramundi Group Pte.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Barramundi Group Pte. om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
10.08.2021, 17:00:03
Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – Barramundi Group Ltd

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 12. august 2021.

Selskapsinformasjon:
Navn: Barramundi Group Ltd
Ticker: BARRA
ISIN: SGXZ33675836
 
Top