BBERG Beerenberg AS

Aksjetips

Administrator
Beerenberg AS (BBERG) er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Konsernets kompetanse dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen, og har kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore. (Kilde: Beerenberg AS).

Hjemmeside: https://www.beerenberg.com/om-beerenberg/investor
 
28.09.2023, 08:14:16
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Beerenberg AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Beerenberg AS om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
03.10.2023, 09:16:45
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Beerenberg AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Beerenberg AS opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 5. oktober 2023.

Selskapsinformasjon:
Navn: Beerenberg AS
Ticker: BBERG
ISIN: NO0013017574
 
Pressemelding fra Euronext:

Beerenberg noteres på Euronext Growth Oslo

Oslo – 5. oktober 2023 – I dag er oljeserviceselskapet Beerneberg (ticker: BBERG) tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo.

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert løsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter, hovedsakelig innenfor isolasjon, stillas og overflate. Selskapet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse. Hovedkontoret er i Bergen og selskapet har i tillegg kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Dette er årets sjette notering på Oslo Børs, hvorav den fjerde på Euronext Growth. Euronext Growth er markedsplassen som er dedikert små og mellomstore selskaper, og med dagens notering er det 110 selskaper som kan handles der. I tillegg utgjør noteringen den 53. på Euronext i 2023.

I forbindelse med noteringen hentet selskapet inn 357,5 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i slutten av september hvor selskapet solgte 13 890 000 nye aksjer og gjennomførte et nedsalg av 4 165 000 eksisterende aksjer. Ved åpningen av markedet var aksjeprisen satt til 18 kroner per aksje, og med det har selskapet en markedsverdi på om lag 442 millioner kroner.

– Børsnoteringen er en milepæl for Beerenberg som selskap som vi tror vil være bra for våre eiere, ansatte og kunder, sier konsernsjef i Beerenberg Arild Apelthun.
 
Back
Top