BMK Benchmark Holdings

Aksjetips

Administrator
Benchmark Holdings plc (BMK) er en pådriver for bærekraftig akvakultur med virksomhet som omfatter genetikk, spesialisert ernæring og dyrehelse. Selskapet har tre forretningsområder: Advanced Nutrition, Genetics og Animal Health, og det er representert i 26 land. Det tilbyr produkter og løsninger for oppdrett av laks, reker, bass, bream og tilapia for oppdrettsselskap over hele verden. I Norge har Benchmark hovedsete i Bergen og virksomhet i Salten, Sunndalsøra og på Ås. (Kilde: Benchmark Holdings plc).

Hjemmeside: www.benchmarkplc.com

BMKa
 
30.11.2022, 10:04:23
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Benchmark Holdings plc.

Oslo Børs har mottatt søknad fra Benchmark Holdings plc om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
05.12.2022, 11:54:56
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Benchmark Holdings plc

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Benchmark Holdings plc opp til handel på Euronext Growth Oslo.
Det er gitt dispensasjon fra kravet om 15 % spredning, jf. Euronext Growth Oslo Regelbok II pkt. 2.1.5.2 og pkt. 2.1.5.7. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av en helhetsvurdering, herunder at selskapet har en betydelige markedsverdi, samt at selskapets aksjer er notert på AIM og at selskapet kan vise til handelshistorikk fra denne markedsplassen. Dispensasjonen forutsetter spredning av aksjene registrert i VPS på minimum 10 % og minimum NOK 300 millioner i spredning registrert i VPS ved opptak til handel. Basert på en overordnet vurdering har Oslo Børs kommet til at en dispensasjon fra kravet til 15 % spredning av aksjene vil være i markedets og investorenes interesse.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller øvrige opptakskrav på Euronext Growth Oslo. Første handelsdag på Euronext Growth Oslo forventes å finne sted 15. desember 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Benchmark Holdings plc
Ticker: BMK
ISIN: GB00BGHPT808
 
Pressemelding fra Benchmark, med en noe misvisende overskrift, selskapet er tatt opp til handel på Euronext Growt Oslo, ikke Oslo Børs:

Benchmark Holdings noteres på Oslo Børs

15.12.2022 08:00:00 | Benchmark Holdings

Benchmark Holdings plc (Euronext Growth: BMK), et ledende bioteknologiselskap innen akvakultur, har i dag sin første handelsdag på Euronext Growth ved Oslo Børs.

Benchmark slutter seg med dette til verdens ledende børs for akvakultur- og sjømatselskaper. Noteringen markerer også et første skritt på veien mot notering på hovedlisten ved Oslo Børs.

Benchmark har de siste årene gjenomgått en stor endring og har levert sterk vekst og forbedret lønnsomhet. Med sin unike posisjon i akvakultursektoren og som ledende leverandør av virksomhetskritiske og bærekraftige løsninger for akvakulturprodusenter over hele verden, er Benchmark godt posisjonert for fremtidig vekst og verdiskapning. Benchmarks produkter innen genetikk, spesialisert ernæring og dyrehelse bidrar til økt effektivitet, bedre fiskehelse og dyrevelferd samt ivaretakelse av det eksterne miljø.

Trond Williksen, administrerende direktør i Benchmark, kommenterer: "Noteringen på Oslo Børs er en viktig milepæl for Benchmark som bidrar til å forsterke selskapets profil i den internasjonale akvakulturnæringen og styrker fundamentet for selskapets videre utvikling og vekst."
 
Back
Top