BERGEN Bergen Group ASA

Aksjetips

Administrator
#2
Børsmelding:

08.12.2017 08:43
Fusjon mellom Bergen Group ASA og Bergen Group Offshore AS gjennomført.

Styret i Bergen Group ASA (org.nr. 991 279 539, "Overtagende selskap") og styret i Bergen Group Offshore AS (org. nr. 983 371 787, "Overdragende selskap") har begge vedtatt gjennomføring av fusjon mellom selskapene i henhold til fusjonsplan som ble meldt til Oslo Børs 22. september 2017. Fristen for å melde innsigelser til fusjonen har utløpt uten at innsigelser har innkommet. Fusjonen gjennomføres for å forenkle konsernstrukturen. Fusjonen gjennomføres etter reglene om fusjon mellom et allmennaksjeselskap og et aksjeselskap (fusjon av morselskap og heleid datterselskap) i den norske allmennaksjeloven § 13-24.

Det Overdragende selskap vil bli fusjonert med det Overtagende selskap ved at:

1. Det Overdragende selskap overfører uten kompensasjon alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Overtagende selskap; og

2. Oppløsning av det Overdragende selskapet.

Fusjonsplanen er tilgjengelig på Bergen Group ASAs nettsider og på www.brreg.no.
 

Aksjetips

Administrator
#3
Børsmelding:

27.02.2018 17:12
Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk; kjøper integrert fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasitet.

Bergen Group ASA har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. Konsernet styrker dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen, påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA. Han viser til at Bergen Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.
- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle konsernet.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett delmål i denne prosessen, sier Eikeland.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten vesentlige avvik. En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar og Tilkomstteknikk. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK AS med til sammen rundt 200 ansatte.

Backe Bergen AS er en del av Backegruppen som er en landsomfattende prosjekt- og entreprenørvirksomhet med base i Oslo. Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden 1963. Selskapet er en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet har Backe Bergen i over 40 år produsert betongflåter, betongflytekaier og bølgedempere til oppdrettsnæringen, olje / offshoremiljøet samt til offentlige og private aktører / byggherrer.
 

Aksjetips

Administrator
#4
Bergen Group kjøper opp - hegnar.no

Bergen Group ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om kjøp av det Bergen-baserte selskapet Vitek AS, går det frem av en børsmelding.

Bergen Group har samtidig lagt frem tall for 4. kvartal. Selskapet melder om et resultat før og etter skatt (fra videreført virksomhet) på minus 9,9 millioner kroner i kvartalet, mot minus 3,7 millioner kroner ved samme korsvei året før.
 

Aksjetips

Administrator
#5
Tidligere Bergen Group-sjef frikjent på alle punkter

Bryne-selskapet gikk til sak mot den tidligere styrelederen i Bergen Group Hanøytangen og tapte. I tillegg må de ut med 4,3 millioner i saksomkostninger.

Rogaland-firmaet Maritime Construction Solutions (MCS) mener å ha tapt cirka 50 millioner kroner på arbeidet de gjorde på riggen Borgland Dolphin for Bergen Group Hanøytangen (BGHT) i slutten av 2014.

Den ferske dommen i saken gir imidlertid ikke Midttveit medhold i at dette var noe Solheim kunne forventes å forutse, og frikjenner Solheim.
 

Aksjetips

Administrator
#7
Grønt lys for Bergen Group-fusjon

Sammenslåingen mellom Bergen Group og Endúr Holdig vil gi markedet et vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte.

Den annonserte sammenslåingen mellom Bergen Group ASA oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS får grønt lys fra styrene i Bergen Group og Endúr Holding AS, som eier 100 prosent av Endúr Fabricom AS.
 

Aksjetips

Administrator
#8
Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA

Styret i Bergen Group ASA foreslår for selskapets ekstraordinære generalforsamling at selskapet endrer navn til Endúr ASA når transaksjonen er gjennomført med Endúr Holding AS i midten av 1. kvartal 2019. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes den 21. desember 2018.

-Sammenslåingen representerer en viktig strategisk milepæl for de involverte selskapene. Samtidig er dette starten på en ny og spennende fase for det sammenslåtte selskapet der vi får en styrket operasjonell aktivitet fordelt på et større geografisk marked. Et navneskifte vurderes således som en positiv forsterking, sier konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group ASA i en melding.

Endúr er et gammelnorsk ord som avstammer fra ordet «endurnýja» som betyr å fornye, men Endúr er også et ord med flere betydninger – satt foran energi betyr det «varig energi».
 
Top