BIEN Bien Sparebank

Aksjetips

Administrator
Bien Sparebank ASA (BIEN) har sine røtter tilbake til 1885. Banken er en aksjesparebank med kontor i Oslo. Bien Sparebank er i dag en bank som tilbyr kundene en smart og enkel bankhverdag, er til stede ved viktige livshendelser og bidrar til at kundene realiserer sine planer. Bankens visjon er å styrke kundene, og operasjonaliseres gjennom etterlevelse av bransjenormen for god skikk i alle treffpunkter med kundene. Bien Sparebank driver tradisjonell fullservice bankvirksomhet, med 29 ansatte. Bien Sparebank skal være en bidragsyter og pådriver til bærekraftig verdiskaping i samfunnet gjennom å drive ansvarlig bankvirksomhet. (Kilde: Bien Sparebank).

Hjemmeside: Investor Relations
 
26.10.2022, 16:11:18
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Bien Sparebank ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra Bien Sparebank ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en ordinær opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Bien Sparebank ASA
ISIN: NO0012706763
 
23.11.2022, 11:45:22
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Bien Sparebank ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Bien Sparebank ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 16. februar 2023.
 
Pressemelding fra Euronext:

Bien Sparebank noteres på Oslo Børs

Oslo – 14. desember 2022
– I dag er Bien Sparebank (ticker: BIEN) børsnotert på hovedlisten på Oslo Børs. Dette er årets tredje notering på hovedlisten, og den 15. totalt på Oslo Børs. Det er i tillegg den 75. noteringen på Euronext.

Bien Sparebank ble stiftet i 1885 og er den eldste selvstendige sparebanken i Oslo. Banken ønsker å være en nær og tilgjengelig bank for personer og næringsdrivende i Osloområdet. I dag utgjør personkunder 85 prosent av virksomheten.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 91,70 kroner per aksje. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 521 millioner kroner.

– Bien Sparebank ASA er en solid og veldrevet bank med en stolt historie tilbake til 1885. En børsnotering på Oslo Børs er en naturlig del av bankens strategi for å realisere det fulle potensialet som «Rådgiverbanken» i Oslo. Noteringen på Oslo Børs bidrar til å sikre en god eierstruktur for videre vekst. Som en nisjebank for kunder som vektlegger relasjoner, ser vi et ubegrenset utviklingspotensial i Oslomarkedet. Vi har gjennom den siste tiden styrket organisasjonen med dyktige og kunnskapsrike medarbeidere, og er godt rustet for å kunne videreutvikle og utvide kundeporteføljen i årene fremover. Vi har ambisiøse mål om å være den beste banken for kundene våre, og gjennom det levere en attraktiv og bærekraftig avkastning, sier Lena Jørundland, administrerende banksjef i Bien Sparebank ASA.
 
Back
Top