Bien Sparebank

Aksjetips

Administrator
26.10.2022, 16:11:18
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – Bien Sparebank ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra Bien Sparebank ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en ordinær opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: Bien Sparebank ASA
ISIN: NO0012706763
 

Aksjetips

Administrator
23.11.2022, 11:45:22
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Bien Sparebank ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Bien Sparebank ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 16. februar 2023.
 
Top