BFISH BioFish Holding AS

Aksjetips

Administrator
BioFish Holding AS (BFISH) er en landbasert produsent av smolt – ungfisk bestemt for akvakulturanlegg. Selskapets produksjon finner sted i selskapets produksjonsanlegg i Kvam på den norske vestkysten ved bruk av et resirkulerende akvakultursystem (RAS), som resirkulerer minimum 99 prosent av vannet som brukes. BioFish leverer smolt til lakseoppdrettere langs hele norskekysten, og vil også kunne levere sine produkter til kunder i hele Nord-Europa. (Kilde: BioFish Holding AS).

Hjemmeside: Investors – BioFish
 

Aksjetips

Administrator
14.07.2021, 08:09:10
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – BioFish Holding AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra BioFish Holding AS om opptak til handel på Euronext Growth.
 

Aksjetips

Administrator
Biofish fikk nylig på plass en evigvarende vassdragskonsesjon, nytt utslippsløyve begrenset opp til 2.200 tonn pr år mot tidligere 150 tonn per år, i tillegg til å få økt sin akvakulturtillatelse fra 1,5 millioner smolt opp til 5 millioner smolt.
 

Aksjetips

Administrator
26.07.2021, 08:45:23

Euronext Growth - Vedtak om opptak til handel – BioFish Holding AS​

Oslo Børs har mottatt søknad fra BioFish Holding AS om opptak til handel på Euronext Growth. Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene for Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel 3. august 2021. Selskapsinformasjon:

Navn: BioFish Holding AS
Ticker: BFISH
ISIN: NO0010955198
 
Top