CAPSL Capsol Technologies

Aksjetips

Administrator
Capsol Technologies ASA (CAPSL) er en leverandør av karbonfangstteknologi med en målsetting om å akselerere overgangen til en netto-null fremtid. Selskapet tilbyr karbonfangst og varmegjenvinning i ett system med overlegen energieffektivitet basert på en velprøvd og sikker solvent. Capsols teknologi lisensieres enten direkte til kunder eller gjennom industrielle partnere globalt. Nøkkelsegmenter inkluderer biomasse, energigjenvinning, sement og gassturbiner. (Kilde: Capsol Technologies ASA).

Hjemmeside: www.capsoltechnologies.com

Tidligere navn: CO2 Capsol AS
 
06.12.2021, 08:19:46
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – CO2 Capsol
Oslo Børs har mottatt søknad fra CO2 Capsol om opptak til handel på Euronext Growth.
 
16.12.2021, 15:25:21
Euronext Growth – Vedtak om opptak til handel – CO2 Capsol AS
Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth 20. desember 2021.

Selskapsinformasjon:

Navn: CO2 Capsol AS
Ticker: CAPSL
ISIN: NO0010923121
 
Pressemelding fra Euronext:

CO2 Capsol debuterer på børsen

Oslo – 20. desember 2021 – I dag ble det norske karbonfangstselskapet CO2 Capsol tatt opp til handel på Euornext Growth (ticker: CAPSL). Dette utgjør notering nummer 67 på Oslo Børs’ markedsplasser så langt i år og den 59. på Euronext Growth.

Selskapet tilbyr en patentert, energieffektiv, sikker og konkurransedyktig karbonfangstteknologi for fangst av CO2 fra store utslippskilder som sement, stål, biomasse, kraftproduksjon, prosess- og kjemisk industri, Waste-to-Energy og LNG.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 27,30 kroner per aksje, basert på den siste handelen på NOTC. Det gir selskapet en markedsverdi på rundt 1,38 milliarder kroner.

– Noteringen på Euronext Growth er en viktig milepæl for CO2 Capsol og en del av målet vårt om å bli en global leder innen karbonfangst med vår patenterte Capsol EoP (End of Pipe) HPC karbonfangstteknologi. Jeg vil takke alle som har bidratt til denne reisen, våre aksjonærer, partnere, rådgivere og teamet vårt. Med kapitalinnhentingen i oktober er selskapet godt finansiert til å levere på sin kjernestrategi om å lisensiere ut teknologien vår, sier Jan Kielland, administrerende direktør i CO2 Capsol.
 
22.04.2024, 17:24:43
Søknad om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs
Oslo Børs har mottatt søknad fra Capsol Technologies ASA om overføring av aksjer tatt opp til handel fra Euronext Growth til Oslo Børs.
 
Melding fra sist fredag:

24.05.2024, 12:28:09
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – Capsol Technologies ASA
Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Capsol Technologies ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 23. juli 2024.
 
Pressemelding fra Euronext:

Capsol Technologies tar steget videre til Euronext Oslo Børs

Oslo– 19. juni 2024 – I dag er Capsol Technologies (ticker: CAPSL) overført fra Euronext Growth til Euronext Oslo Børs. Dette er årets første overføring mellom markedsplassene.

Capsol Technologies utvikler og selger teknologi for karbonfangst som sikrer trygg drift og et bransjeledende nivå på kostnadene gjennom hele fangstprosessen. Selskapet tilbyr karbonfangst og varmegjenvinning i ett system med ledende energieffektivitet basert på en velprøvd og sikker solvent, som lisensieres enten direkte til kunder eller gjennom industrielle partnere globalt. Capsol Technologies ble notert på vekstmarkedsplassen Euronext Growth Oslo i desember 2021.

Da markedet åpnet i morges var aksjeprisen 15,50 kroner per aksje, basert på prisen ved stenging på Euronext Growth 18. juni 2024. Det gir selskapet en markedsverdi på 973,2 millioner kroner.

– Som et av få rendyrkede karbonfangstselskaper som er børsnotert globalt, tilbyr Capsol Technologies lavere kostnader, redusert prosjektrisiko og enklere godkjenningsprosesser for store CO2-utslippere. Vi opplever akselererende etterspørsel for vår teknologi i Europa, og tar nå vår skalerbare forretningsmodell til Nord-Amerika, som er verdens største marked for karbonfangst. Vår ambisjon er å bygge en globalt ledende leverandør av karbonfangstteknologi, og ved å notere selskapet på hovedlisten til Euronext Oslo Børs gjør vi vår verdiskapningsreise mere tilgjengelig for internasjonale investorer, sier Wendy Lam, CEO i Capsol Technologies.
 
Back
Top