Color Group AS

Aksjetips

Administrator
Color Group AS har igangsatt en prosess for å vurdere muligheten for en notering på Oslo Børs, og i den anledning sendte selskapet i dag ut en børsmelding:

06.12.2017 12:00
Color Group vurderer børsnotering

Color Group AS har igangsatt en prosess for å vurdere muligheten for en notering på Oslo Børs.

Color Group AS eier Color Line AS, Norges største og et av Europas ledende selskap innen nærskipsfart.

Detaljene i den potensielle transaksjonen er ikke fastsatt, og det er ingen garanti for at prosessen fører
frem til en børsnotering.

– Vi tror at investorer vil sette pris på muligheten til fremtidsrettet eksponering mot reiseliv i et attraktivt
geografisk marked. Etter betydelige investeringer og strømlinjeforming av driften, er Color Line i dag et
svært veldrevet selskap som kombinerer vekst, lønnsomhet og utbyttekapasitet med fremtidsrettede
miljøsatsinger. Selskapet har en moderne fartøysflåte og er i ferd med å bygge verdens største plug in
hybridferge, sier Trond Kleivdal, konsernsjef i Color Line AS.

En børsnotering vil øke Color Groups evne til å finansiere ytterligere vekstprosjekter.
O.N. Sunde AS (som i dag eier 100% av Color Group AS) vil fortsatt, etter en eventuell børsnotering,
fortsette som en vesentlig eier og medspiller.

– I forbindelse med pågående generasjonsskifte i O.N. Sunde konsernet ønsker selskapet en noe mer
diversifisert investeringsportefølje. En eventuell børsnotering gir selskapet en mulighet til å balansere
porteføljen på en måte som er gunstig, sier Alexander Sunde, administrerende direktør i O.N. Sunde AS.

Arctic Securities, DNB Markets og SEB er engasjert som finansielle rådgivere, mens BAHR er engasjert
som juridisk rådgiver for selskapet.


Om Color Line og Color Group:
Color Line opererer seks skip på fire linjer mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på
ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og
shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad. I tillegg til person- og godstransport driver Color
Line konferanse og messer, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og
turproduksjon. Selskapet sysselsetter ca 2 300 årsverk i fire land, og transporterer årlig nesten fire
millioner passasjerer, i tillegg til mer enn en million personbiler og trailere. I 2016 hadde konsernet Color
Group driftsinntekter på NOK 4 896 millioner og et resultat før skatt på NOK 516 millioner.

Om O.N. Sunde konsernet:
O.N. Sunde AS er et industrielt investeringsselskap og en ledende aktør innen flere bransjer. Siden
etableringen i 1988 har selskapet bygd opp en betydelig virksomhet innen cruise og fergetransport,
rederivirksomhet, produksjon av plastråstoff, detaljhandel innen sport og fritid, detaljhandel innen mote
- samt en mindre portefølje av eiendoms- og finansinvesteringer. Konsernet er arbeidsgiver for mer enn
6 500 ansatte, og hadde i 2016 totale driftsinntekter på NOK 12,6 milliarder, og et resultat før skatt på
NOK 741 millioner. Administrerende direktør er Alexander Sunde. Olav Nils Sunde er styreleder i
selskapet.
 
Top