DNB DNB ASA

Aksjetips

Administrator
DNB ASA (DNB) er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Hjemmeside: www.dnb.no

DNBa
 
DNB øker overskuddet – jekker opp utbyttet

Storbanken tjente mer i fjerde kvartal og deler ut milliarder til aksjonærene. Utbyttet økes også mer enn analytikerne hadde ventet.

DNB økte inntektene og overskuddet i fjerde kvartal, og jekker opp utbyttet mer enn analytikerne hadde ventet.

Storbanken fikk et resultat før skatt på 6,82 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 5,64 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før. I samme periode steg netto renteinntekter til 8,86 milliarder kroner fra 8,37 milliarder.
 
DNB med knallgode tall - hegnar.no

DNB knuste forventningene og guider i tillegg lavere skattprosent for årene 2018 og 2019. - Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert, sier Rune Bjerke.

DNBs resultat for første kvartal 2018 var 5.653 millioner kroner, en økning på 1.109 millioner fra første kvartal 2017 da resultatet var på 4.544 millioner kroner.
 
Skaper Norges tredje største forsikringsselskap

DNB og Sparebank1-gruppen har avtalt å slå sammen forsikringstjenestene sine og danne Norges tredje største forsikringsselskap. Onsdag inngikk bankene en intensjonsavtale om sammenslåingen. Det kommer frem i en børsmelding.

Konkret er det DNB Forsikring AS som skal slås sammen med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det nye selskapet blir ifølge meldingen Norges tredje største forsikringsselskap med en markedsandel på 15 prosent innen risikoforsikring.
 
– Når utsiktene for økonomien fremover blir svakere, er vi forpliktet til å sette av penger til fremtidige tap allerede i dag, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen.
 
Børsmelding:

10.06.2021, 15:58:15
Oslo Børs – Mottatt søknad om opptak til handel – DNB Bank ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra DNB Bank ASA om opptak til handel på Oslo Børs. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess. DNB Bank ASA er et heleid datterselskap av DNB ASA, som i dag er opptatt til handel på Oslo Børs. Søknaden fra DNB Bank ASA er sendt for å legge til rette for handel på Oslo Børs etter gjennomføring av en konsernintern fusjon mellom de to selskapene, der DNB Bank ASA vil være overtakende selskap. Se børsmeldinger datert 22. oktober og 30. november 2020, samt 27. mai 2021, for ytterligere informasjon om fusjonen.

Selskapsinformasjon:
Navn: DNB Bank ASA
Ticker: DNB (DNB ASA vil bli handlet under den midlertidige tickeren «DNBH» de siste to handelsdagene før fusjonen gjennomføres. Dette er av tekniske grunner nødvendig for å sikre at DNB Bank ASA kan benytte «DNB» som permanent ticker etter at fusjonen er gjennomført.)
ISIN: NO0010161896
 
Børsmelding:

24.06.2021, 10:41:09
Oslo Børs godkjenner DNB Bank ASA for opptak til handel på Oslo Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i DNB Bank ASA opp til handel på Oslo Børs. Det forutsetter gjennomføring av en konsernintern fusjon, der DNB Bank ASA vil være overtakende selskap, samt at øvrige opptakskrav er oppfylt før første handelsdag. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 22. august 2021.

DNB Bank ASA er et heleid datterselskap av DNB ASA, som i dag er opptatt til handel på Oslo Børs.

Se børsmeldinger datert 22. oktober og 30. november 2020, samt 27. mai 2021 for ytterligere informasjon om fusjonen.
 
Konkurransetilsynet stanser DNBs oppkjøp av Sbanken, ifølge en melding fra Sbanken og DNB tirsdag morgen. Konkurransetilsynet opplyser at de har vurdert forslagene til avhjelpende tiltak, men fremdeles mener de at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Hverken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond, sier konkurransedirektør i Lars Søgard i pressemeldingen.
 
Det var 15. april i fjor at det ble kjent at DNB ville kjøpe konkurrenten Sbanken, men 16. november ga Konkurransetilsynet sitt endelige nei.

Nå har Konkurranseklagenemnda opphevet deres vedtak.
 
Back
Top