DOF DOF ASA

Kreditorene i kriserammede Dof mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon av det børsnoterte selskapet. Datterselskapene blir skjermet av konkurs i morselskapet.

Selskapets kreditorer ber nå retten åpne konkurs i Dof ASA fordi de mener det ikke er grunnlag for rekonstruksjon, står det i børsmeldingen fra selskapet.
 
På fredag vart det klart at ein ikkje stor nok del av aksjonærane ville godta forslaget som låg i bordet. Det gjekk ut på at dei skulle få 3,75 % av verdien av selskapet.

Det opphavlege forslaget som vart lagt fram på generalforsamlinga i haust, var at aksjonærane skulle få 4 prosent. Heller ikkje det gjekk gjennom.

– Skjebnens ironi oppi dette er at i ein konkurs blir alle aksjonærverdiane borte. Dei får ingenting, seier advokat Egil Horstad, som i desember vart oppnemnd av tingretten som rekonstruktør for selskapet.
 
Åpningen av konkursprosessen i offshorerederiet Dof hos Hordaland tingrett, varsles i en børsmelding torsdag formiddag.

I forbindelse med dette, er det ventet at bobestyreren snarlig vil inngå en enighet med de finansielle kreditorene, som legger til rette for at de andre selskapene i Dof-konsernet ikke vil bli påvirket av konkursen i morselskapet, fremgår det i meldingen.
 
En av de sentrale aksjonærene i Dof-opprøret anker konkursen i selskapet.

– I stort er grunnlaget at de mener Dof var solvent og at det ikke skulle ha blitt åpnet konkurs, sier advokat og bostyrer Egil Horstad til E24.

Han bekrefter at han har mottatt Bjarte Brønmos anke over Dof-konkursen som ble sendt til tingretten tirsdag kveld.
 
Pressemelding fra DOF ASA 31. mai 2023:

Notice of delisting

31 MAY 2023 10:23 CEST

The bankruptcy estate of DOF ASA has been notified by Oslo Børs that Oslo Børs intends to delist DOF ASA from Oslo Børs due to the fact that bankruptcy proceedings have been opened in DOF ASA and the company no longer satisfy the conditions for listing.

As previously informed, all of the subsidiaries in the DOF group have been acquired by DOF Group ASA, which is the new holding company in the group. The business of the DOF group is thus not affected by the bankruptcy in DOF ASA nor will it be affected by a delisting of DOF ASA from Oslo Børs.
 
12.06.2023, 10:30:40
Strykningsprosess initiert

Oslo Børs har startet prosessen for strykning av DOF ASAs sine aksjer fra Oslo Børs da selskapets aksjer ikke lenger er egnet for handel.

Oslo Børs har ikke mottatt noen innsigelser fra bobestyrer mot strykningen av DOF ASAs aksjer fra Oslo Børs.
 
14.06.2023, 17:07:07
DOF ASA - Strykning

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i DOF ASA, fra notering på Oslo Børs. I henhold til Oslo Regelbok II - Utstederregler pkt. 2.11.2 (1), jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1), har Oslo Børs den 14. juni 2023 fattet følgende vedtak:

«Aksjene i DOF ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 14. august 2023.

Siste noteringsdag vil være 11. august 2023.»
 
Back
Top