DOFG DOF Group ASA

Aksjetips

Administrator
DOF Group ASA (DOFG) is a global offshore services company combining asset ownership and project engineering to deliver integrated services to the offshore energy sector. DOF offers a wide range of offshore services including project management, engineering, survey, remote intervention, diving operations, ROV services, and vessel operations. With main offices in Norway, DOF’s global operation centers and business units are in UK, USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia. (Source: DOF Group ASA).

Hjemmeside: www.dof.com
 
09.06.2023, 17:10:23
Oslo Børs - Mottatt søknad om opptak til handel – DOF Group ASA

Oslo Børs har mottatt søknad fra DOF Group ASA om opptak til handel på Oslo Børs, alternativt Euronext Expand. Selskapet gjennomfører en fleksibel opptaksprosess.

Selskapsinformasjon:
Navn: DOF Group ASA
Ticker: DOFG
ISIN: NO0012851874
 
Tråden for DOF ASA, som ble slått konkurs i februar 2023, finner man her:
 
15.06.2023, 13:27:11
Oslo Børs – Vedtak om opptak til handel – DOF Group ASA

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i DOF Group ASA opp til handel på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år, jf. Regelbok II for Oslo Børs punkt 3.1.3.2 jf. punkt 3.1.3.2 (3). Dispensasjon er gitt fordi selskapets virksomhet har bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Hvis selskapet ikke oppfyller kravene på Oslo Børs tas selskapet opp til handel på Euronext Expand, forutsatt at opptakskravene på Euronext Expand er oppfylt.

Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første handelsdag, senest 22. september 2023.

Selskapsinformasjon:
Navn: DOF Group ASA
Ticker: DOFG
ISIN: NO0012851874
 
Pressemelding fra Euronext:

DOF Group ASA lists on Oslo Børs

Oslo – 22 June, 2023 – Oslo Børs, part of the Euronext Group, today congratulates DOF Group on its listing on Oslo Børs (ticker: DOFG). This is the fourth listing so far this year on Oslo Børs and the 26th on Euronext.

DOF Group is an international group of companies which owns and operates a fleet of modern offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore and subsea market. The company’s core businesses are vessel ownership, vessel management, project management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and diving operations primarily for the oil and gas sector.

The company recently raised NOK 392 million in the initial public offering from the issue of new ordinary shares. In total it was sold shares for NOK 564 million including the over-allotment. At opening the share price was NOK 28.00 and the company’s market capitalisation was approximately NOK 4.9 billion.

Mons Aase, CEO of DOF Group, said: “We are very pleased with the interest to invest in the Company and the successful placement and re-listing of the DOF Group on the Oslo Stock exchange. We welcome close to 4000 new shareholders.“
 
Back
Top