ECO EcoOnline Holding AS

Aksjetips

Administrator
EcoOnline Holding AS (ECO) er en ledende europeisk leverandør av HMS-programvare dedikert til å skape tryggere og bærekraftige arbeidsplasser i tråd med lovpålagte og miljømessige krav. Selskapet har siden oppstarten bidratt positivt til kunder og samfunnet og er størst i Norden, UK og Irland på utvikling av innovativ programvareteknologi for økt kjemikaliesikkerhet. Selskapet har en klar historie med vellykket oppkjøp og integrering av selskaper med samme engasjement som EcoOnline. (Kilde: EcoOnline Holding AS).

Hjemmeside: www.ecoonline.no

ECOa
 

Aksjetips

Administrator
Pressemelding fra Euronext:

EcoOnline debuterer på Børsen

Oslo, 24. mars 2021
– EcoOnline, en ledende leverandør av HMS-programvare, har i dag blitt tatt opp til handel på Euronext Growth (ticker: ECO).

I mer enn 20 år har EcoOnline utviklet løsninger som hjelper bedrifter med å skape trygge, bærekraftige og effektive arbeidsplasser. I dag har EcoOnline en ledende posisjon i alle de nordiske landene, Storbritannia og Irland, og tilbyr sine løsninger til mer enn 6500 kunder i 86 ulike bransjer.

– Noteringen på Euronext Growth Oslo markerer et spennende nytt kapittel i vår reise for å sikre en enda sterkere plattform for vekst. Vi er tilfredse med å se at ledende institusjonelle investorer deler vår tro på verdien av å levere løsninger for tryggere arbeidsplasser og et bedre miljø. Vi vil også benytte anledningen til å takke alle våre lidenskapelige og formålsdrevne ansatte; deres harde arbeid har fått oss hit. Jeg er sikker på at EcoOnline er veldig godt posisjonert for fremtidig vekst, sier Göran Lindö, CEO i EcoOnline.
I forkant av børsnoteringen hentet EcoOnline 1,6 milliarder kroner i en aksjeemisjon, der utstedelse av nye aksjer utgjorde 500 millioner kroner og nedsalg av allerede utstedte aksjer 1,1 milliarder kroner. Inkluderes overallokerte aksjer, som kan benyttes av tilrettelegger for kursstabilisering, var den totale aksjeplasseringen 1,85 milliarder kroner. Den rettede emisjonen ble møtt med stor interesse fra norske og internasjonale investorer og var vesentlig overtegnet, meldte selskapet.

– EcoOnline har hatt betydelige fremskritt i markedet og etablert seg som en ledende og suksessfull leverandør av EHSQ-programvare og -systemer. Vi har identifisert et stort potensial for videre vekst, som vi vil akselerere med ekstra finansiering, og vi ser frem til å invitere nye investorer til å bli med på denne reisen, sier styreleder Gunnar Evensen i EcoOnline.

Emisjonskursen på 25 kroner gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 4,1 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2020 hadde EcoOnline mer enn 370 ansatte i syv land.
 

Aksjetips

Administrator
09.09.2022, 09:54:17
Mottatt søknad om strykning
Oslo Børs har mottatt søknad fra EcoOnline Holding AS om strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Growth Oslo.
 

Aksjetips

Administrator
19.09.2022, 10:33:36

EcoOnline Holding AS - Strykning​

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i EcoOnline Holding AS fra notering på Euronext Growth Oslo. I henhold til Euronext Growth Regelbok II Oslo pkt. 3.17.2 (2), har Oslo Børs den 19. september 2022 fattet følgende vedtak: "Aksjene i EcoOnline Holding AS strykes fra notering på Euronext Growth Oslo fra og med 21. september 2022. Siste noteringsdag vil være 20. september 2022."
 
Top