EIENDOM Eiendom

Aksjetips

Administrator
På denne tråden diskuterer vi eiendom, eiendomsinvesteringer og boligpriser generelt, herunder rammebetingelser av økonomisk betydning. Selskapsspesifikke temaer for ett enkelt børsnotert selskap innen sektoren eiendom, bør tas på tråden for selskapet.
 
Gevinst ved salg av eiendom – herunder boligeiendom – skal i utgangspunktet beskattes. Dog finnes et viktig unntak for boligeiendommer i skattelovens § 9-3, 2 ledd som tilsier at dersom man har bebodd en boligeiendom man eier i mer enn 1 av de seneste 2 årene, er gevinsten likevel skattefri. Men, så begynner det å bli komplisert. Det finnes også et par viktige unntak fra dette unntaket i skattelovens § 9-3, 8 ledd og hvor gevinst likevel kan bli skattepliktig selv om kravet til eier- og botid er oppfylt.
 
Back
Top