Ekornes ASA

Aksjetips

Administrator
Ekornes ASA (EKO) er den største møbelprodusenten i Norge og eier merkenavnene Ekornes®, Stressless®, Svane® og IMG. Produksjonen foregår i konsernets ni fabrikker. Konsernet har fem fabrikker i Norge ,en fabrikk i USA, en fabrikk i Thailand og to fabrikker i Vietnam. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 84 %. Antall ansatte ved utgangen av 2016 var 2 146 og konsernomsetningen var NOK 3,1 milliarder.

Hjemmeside: www.ekornes.no
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

27.09.2018, 15:42:23
Søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra Ekornes ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.
 
Top