ELE Element ASA

Aksjetips

Administrator
Element ASA (ELE) er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.

Hjemmeside: www.elementasa.com
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

27.12.2017 13:08
Flagging

Haakon Sæter har i dag kjøpt 200.000 aksjer i Element ASA.

Haakon Sæter samt selskaper kontrollert av ham eier etter dette til sammen 3.467.223 aksjer i Element ASA. Dette tilsvarer en eierandel på 5,28% i selskapet.
 

Aksjetips

Administrator
Element med avtale - hegnar.no

Element har inngått en investerings- og aksjonæravtale med Legacy Hill Resources og Ambershaw Metallics (AMI), går det frem av en melding mandag. Avtalen regulerer nærmere detaljer i Elements rett til å bli eier av 51 prosent av aksjene i AMI på fullt utvannet basis.
 

Aksjetips

Administrator
Ingen innvendinger fra Finanstilsynet - hegnar.no

Element har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, ifølge en melding søndag. Dette for å få vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token.

Tilsynet har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens», opplyses det.
 
Top