EMAS EMAS Offshore Limited

Aksjetips

Administrator
EMAS Offshore Limited (EMAS) is an established offshore services provider offering offshore support services, accommodation, construction and production services to customers in the oil and gas industry throughout the oilfield lifecycle, spanning exploration, development, production and decommissioning stages. Headquartered in Singapore, EMAS Offshore holds a leading market position in the Asia Pacific region, with global operations across Latin America, Africa and Australia.

Hjemmeside: www.emasoffshore.com
 

Aksjetips

Administrator
Børsmelding:

18.01.2018 15:11
OSLO BØRS - SUSPENDED
Reference is made to the stock exchange announcements of 3 and 4 March 2017 regarding the decision made by the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) to suspend the shares of EMAS Offshore Limited (Tickercode: EMAS ISIN: SG1AD2000008) from trading cf. the Stock Exchange Act section 25 (3).

Oslo Børs has decided to uphold the suspension due to uncertainties regarding the ongoing restructuring process in the Company cf. stock exchange announcements from the Company during 2017, latest at 11 December 2017 and the Company's ability to disclose mandatory financial reports. The decision is made in accordance the Stock Exchange Act section 25 (1).
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs:

EMAS Offshore strykes fra notering på Oslo Børs

19.02.2018

Oslo Børshar besluttet å stryke EMAS Offshore Limited fra notering.

Oslo Børs har truffet følgende vedtak: «Oslo Børs anser at EMAS Offshore Limited, utstederav aksjer med ISIN SG1AD2000008, ikke er egnet for notering på Oslo Børs, og har besluttet å stryke aksjene fra notering, jf. Løpende forpliktelser punkt15.1 og børsloven § 25 (1). Siste noteringsdag vil være 27. april 2018.»

Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden etter reglene i børsforskriften kapittel 8.Klagefristen er to uker.

Kort om saken:
Oslo Børs mener at EMAS Offshore Limited ikke er i stand til å oppfylle sineforpliktelser for finansiell rapportering og derfor ikke egnet til notering på Oslo Børs. Selskapets regnskapsrapporter er gjentatte ganger ikke publisert i tide. Selskapets publisering av den reviderte årsrapporten for 2016 og halvårsrapporten 2017 var vesentlig forsinket i henhold til verdipapirhandellovens frister. Selskapet har heller ikke publisert den reviderte årsrapporten for 2017 innen fristen. Selskapet har avvikenderegnskapsår som innebærer at fristen for publisering av den reviderte årsrapporten for 2017 var 31. desember 2017.
 

Aksjetips

Administrator
Melding fra Oslo Børs:
Oslo Børs opphever vedtak om å stryke EMAS Offshore Limited fra notering

07.06.2019

Det vises til børsmelding av 31. mai 2019.

Oslo Børs har i dag truffet følgende vedtak: «Oslo Børs har besluttet å oppheve vedtaket offentliggjort 31. mai 2019 om å stryke aksjene til EMAS Offshore Limited fra notering fra 17. juni 2019, jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1) og Løpende forpliktelser punkt 15.1, basert på at grunnlaget for strykningsvedtaket ikke lenger er til stede siden forfalte fakturaer har blitt betalt i sin helhet av selskapet. Selskapets aksjer vil fortsette å være notert på Oslo Børs.»
 
Top