ENERG Energeia AS

Aksjetips

Administrator
Energeia AS (ENERG) prosjektutvikler, bygger og driver storskala bakkemonterte solkraftverk, primært i Norge og Nederland. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, men konsernet har også datterselskaper i Nederland, Italia, Singapore og Tyskland. Energeias forretningside er å indentifisere, utvikle, bygge og drive storskala solkraftverk i kombinasjon med landbruksvirksomhet. (Kilde: Energeia AS).

Hjemmeside: www.energeia.no
 
02.12.2022, 14:10:20
Euronext Growth - Mottatt søknad om opptak til handel – Energeia AS

Oslo Børs har mottatt søknad fra Energeia AS om opptak til handel på Euronext Growth Oslo.
 
07.12.2022, 09:24:08
Euronext Growth Oslo – Vedtak om opptak til handel – Energeia AS

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Energeia AS opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Euronext Growth Oslo. Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 13. desember 2022.

Selskapsinformasjon:
Navn: Energeia AS
Ticker: ENERG
ISIN: NO0012697715
 
Pressemelding fra Euronext:

Energeia klar for Euronext Growth

Oslo – 13. desember 2022
– I dag er Energeia (ticker: ENERG) tatt opp til handel på Euronext Growth. Dette er årets 12. notering på vekstmarkedsplassen, den 14. totalt på Oslo Børs og den 74. i Euronext-gruppen.

Energeia utvikler, drifter og eier solkraftverk i Norge og Nederland. Selskapets forretningsidé er å etablere samdrift av landbruksvirksomhet og solkraftproduksjon på samme landareal. I 2020 startet selskapet det første prosjektet av denne typen i Norge.

Ved åpning av markedet var aksjeprisen satt til 2,48 kroner per aksje. Det gir selskapet en markedsverdi på om lag 291 millioner kroner.

– Dette er en historisk dag for oss og for energimarkedet i Norge. Vi har mer enn 12 års erfaring med solkraftbransjen fra andre markeder, og blir med dette også en pioner i Norge. Når vi nå tas opp til handel på Euronext Growth legger vi grunnlaget for videre innovasjon og vekst. Vi skal investere storstilt i tiden som kommer, og vil bidra til å bygge Norge videre som en energinasjon. Jeg vil takke våre nye støttespillere, særlig Eidsiva og Obligo, for tilliten. Vi ser fram mot en spennende og lovende fremtid for solkraftbransjen i Norge, sier Viktor Jakobsen, administrerende direktør i Energeia.
 
Back
Top