EQNR Equinor ASA


Equinor rapporterer et resultat før skatt på 3,52 milliarder dollar i andre kvartal, opp 230 millioner dollar fra året før. Equinor fikk et justert driftsresultat på 4.314 millioner dollar i andre kvartal 2018, mot et justert driftsresultat på 3.023 millioner dollar i samme periode året før.
 

Equinor endte med et justert driftsresultat før skatt på 4,3 milliarder dollar i andre kvartal. Det er 1,3 millarder kroner mer enn i samme kvartal i fjor.
 

- Vi annonserer i dag økte ressursanslag og reduserer det samlede investeringsestimatet for både første og andre fase av utbyggingen med ytterliggere 6 milliarder kroner siden februar i år. Siden PUD for første fase i 2015, har vi redusert det samlede investeringsestimatet for Johan Sverdrup fullfeltsutbyggingen med over 80 milliarder kroner. Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Equinor-sjef Eldar Sætre i en kommentar.
 

Equinor melder om et ordinært resultat etter skatt på 1,7 milliarder dollar i 3. kvartal 2018, tilsvarende 14,2 milliarder kroner. I samme kvartal i 2017 hadde selskapet et underskudd på 478 millioner dollar.

Justert resultat etter skatt var 1,988 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 0,8 milliarder USD i samme periode i fjor.
 

Equinor har gjort nytt oljefunn i Barentshavet. Equinor og partnerne ENI og Petoro har boret og funnet olje på Johan Castberg-feltet, ifølge en melding mandag. Brønnen bekrefter et volum på 12-25 millioner gjenvinnbare fat olje, opplyses det.
 

Norges nordligste oljefelt har blitt større. Equinor har nemlig funnet mer olje ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Skruis-funnet bekrefter potensialet i denne delen av Barentshavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.
 

Én viktig årsak til at Equinor leverte svakere tall enn ventet i fjerde kvartal var den bratte nedgangen i oljeprisen, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Det bratte fallet i oljeprisen gjennom fjerde kvartal bidro til at Equinor oppnådde svakere priser for oljen sin enn analytikerne hadde ventet.
 
Equinor hadde et justert driftsresultat på 3,6 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det er litt bedre enn ventede 3,4 milliarder dollar, ifølge estimater selskapet selv har gjort. I 2018 hadde oljegiganten et driftsresultat på 4,4 milliarder dollar.
 
– Vi gjør dette som et coronatiltak og innfører ordningen for dem som opprinnelig sto på hjemreise fra sokkelen denne uken. Dette gjelder da de som er ute nå i første omgang, så er det for tidlig å si noe om oppfølgingen etter dette, sier pressekontakt Morten Eek til Stavanger Aftenblad.
 
Equinor har onsdag morgen lagt frem oppdaterte fremtidsutsikter for 2020, samt tiltak på om lag tre milliarder dollar for å styrke den finansielle robustheten i et marked preget av coronavirus og lave råvarepriser.

Ifølge meldingen kan oljegiganten i 2020 ha nøytral organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris resten av året på cirka 25 dollar pr. fat.
 
Kuttene beløper seg til rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eller drøyt 30 milliarder norske kroner:
  • Investeringene kuttes fra 10–11 mrd. dollar til rundt 8,5 mrd. dollar.
  • Letebudsjettene kuttes fra 1,4 mrd. dollar til 1 mrd. dollar
  • Driftskostnader kuttes med til sammen rundt 700 millioner dollar
 
Ifølge en børsmelding onsdag kveld kommer det frem at Equinor, med garanti fra Equinor Energy AS, har lånt 5 milliarder dollar i kapitalmarkedet. I norske kroner tilsvarer det et beløp på 52,3 milliarder.
 
Fallet kommer av et kraftig fall i prisene i kjølvannet av coronaviruset og konsekvensene som fulgte. Omsetningen falt litt over åtte prosent målt mot samme periode i fjor, men det justerte resultatet før skatt ble halvert til 2,05 milliarder dollar.

Resultat etter skatt gikk samtidig fra et overskudd på 1,7 milliarder dollar til et underskudd på 705 millioner dollar. Underskuddet skyldes i stor grad at Equinor nå har skrevet ned verdier for 2,45 milliarder dollar (25 milliarder kroner).
 
Back
Top