EXTX-ME EXACT Therapeutics AS

Aksjetips

Administrator
EXACT Therapeutics AS eller «EXACT-Tx» (EXTX-ME). EXACT Therapeutics AS er et norsk bioteknologiselskap på et klinisk stadium, som utvikler en teknologiplattform for målrettet behandlingsforbedring - Acoustic Cluster Therapy (ACT®). ACT® sonoporation er en unik tilnærming til ultralyd-formidlet målrettet forbedring av terapeutiske behandlinger, med potensial til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av medisiner på tvers av en rekke sykdommer, inkludert kreft, infeksjonssykdommer og nevrologiske sykdommer.

Hjemmeside: www.exact-tx.com
 

Aksjetips

Administrator
Utdrag av pressemelding fra Oslo Børs i dag 14.07.2020:

Bioteknologi til nye høyder med EXACT-Tx

Bioteknologiselskapet EXACT-Tx ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Siden nyttår har bioteknologiaksjene nær doblet seg på Børsen.


EXACT-Tx hentet nylig 155 millioner kroner i en aksjeemisjon. De friske egenkapitalkronene skal brukes til å kommersialisere deres behandlingsteknologi.

– Vi er veldig fornøyd med å få plass denne finansiering. Interessen vi møtte fra investorhold er en anerkjennelse av både potensialet i vår teknologi så vel som den lovende testfasen på behandling av kreftpasienter vi er inne i nå, sier sier Rafiq Hasan, adm. direktør i EXACT-Tx.

EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap som utvikler en teknologiplattform med potensiale til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av medisiner på tvers av en rekke sykdommer. I første omgang konsentrer selskapet seg om kreftbehandling.

– Notering på Merkur Market styrker vår investorbase og gjør oss i stand til å satse videre i vårt arbeid med å forlenge og forbedre pasienters liv ved bruk av vår teknologi, forsetter styreleder Masha Strømme.
 
Top